lagen.nu

Vad är nytt?

Under sommaren och hösten 2009 jobbar vi med att skriva kommentarer och förklaringar till/av de viktigaste lagarna och juridiska begreppen. Lagtexten i sig är inte alltid särskilt begriplig, och har ofta ett komplicerat eller ålderdomligt språk. Även om man kan bena ut vad som står i de enskilda paragraferna behöver man ofta utförligare förklaringar om hur "särskilda skäl" eller "väsentlig omfattning" ska tolkas. Sammanhangen mellan olika paragrafer är ofta svåra eller omöjliga att förstå direkt av lagtexten. Allt detta leder till att man i många fall behöver en juridisk utbildning för att överhuvudtaget förstå vad lagen säger.

Så genom att kommentera lagtexter försöker vi göra det enklare för den som är intresserad att ta reda på sina juridiska rättigheter, skyldigheter och i allmänhet förstå hur det juridiska systemet hänger ihop. Vi tror att både samhället och juristerna vinner på det.

Det här är ett pågående arbete, och du kan se hur det växer fram på den wiki som vi använder för att skriva (kolla exempelvis listan över alla sidor, de senaste ändringarna eller kartan över rättsområdena.

Texterna är fritt innehåll under Creative commons-licensen "Erkännande-Dela Lika" (CC-BY-SA).

En viktig utgångspunkt för arbetet är begrepp - de ord och uttryck som man använder i juridiken, och vad dessa betyder. Vi har skrivit ca 350 beskrivningar av vanliga begrepp, och dessa kombineras med begrepp som används som sökord i rättsfall, eller legaldefinitioner som förekommer i lagtext. Ett exempel är beskrivningen av ordet "Konsument". Sammanlagt finns ca 4000 begrepp i systemet, och vi jobbar på att koppla ihop allt fler rättskällor till dessa.

Vi har också länkat ihop mer information - från ett enskilt rättsfall kan man nu klicka sig vidare till andra rättsfall som använder samma sökord. Under varje enskild paragraf finns även en lista på andra paragrafer (i samma lag eller andra lagar) som hänvisar till denna (just nu anges dessa på ett något kryptiskt sätt, men det kommer att fixas).

Och så har vi tagit in alla referat från Allmänna reklamationsnämnden. Även här har vi kopplat ihop dem med lagtext och använda begrepp.

Den nya versionen körs i en betaversion på ferenda.lagen.nu (förklaring till namnet), och kommer lanseras i skarp version under oktober 2009.

Lagkommenteringsprojektet har gjorts möjligt genom Internetfondens ekonomiska stöd.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation