lagen.nu

Kvalitetskrav

Stiftelsen för rättsinformation har tagit fram en lista på kvalitetskrav för juridiska databaser. Lagen.nu har som ambition att uppfylla kraven.

Krav 1: Att få veta vem som står bakom
Lagen.nu drivs av privatpersonen Staffan Malmgren. Mer information finns under kontaktinformation.
Krav 2: Att få veta vad databasen innehåller
Lagen.nu innehåller alla författningar i SFS i konsoliderad form, samt vägledande rättsfall från 1981 och framåt. Lagen.nu utför ingen egen digitalisering, utan förlitar sig på det material som finns tillgängligt i elektronisk form från Regeringskansliets rättsdatabaser och Domstolsverket. Utöver detta material finns även länkar till förarbeten på Riksdagens webbplats, SFS som de kungörs hos Regeringskansliet samt EG-lagstiftning på eurlex.nu.
Krav 3: Att få veta hur databaserna uppdateras
Informationen på lagen.nu uppdateras automatiskt och kontinuerligt - när ny information görs tillgänglig i ovanstående källor finns den vanligtvis på lagen.nu inom ett dygn. På varje sida med lagtext finns även en länk tillbaka till ursprungsversionen hos RK, så att användaren själv kan kontrollera att informationen är aktuell.
Krav 4: Att få veta villkoren för användning av informationen
Upphovsrätt gäller inte till lagtexter och beslut av myndigheter, och vad gäller rättsfallsreferat är de fria att återge (kopiera) så länge man anger källan (Domstolsverket). Lagen.nu har inget eget upphovsrättsligt skyddat material, men möjligvis kan informationsförädlingen och sammanställningen lyda under s.k. databasskydd. Var och en tillåts (och uppmuntras!) dock att ta information härifrån och vidareanvända den hur som helst.
Krav 5: Att få veta hur information om användarna skyddas
Lagen.nu samlar inte in någon identifierande information om användare, men använder cookies. För sökningar så används Google, som har sin egen policy om personuppgiftsskydd m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation