lagen.nu

Kontakt

Lagen.nu drivs av Staffan Malmgren, som kan nås på staffan@tomtebo.org och som även är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling (hantering av rättsfallsinformation) som sker på lagen.nu.

Var vänlig observera att jag inte kan ge någon juridisk vägledning, eller överhuvudtaget några svar på materiella juridiska frågor. Om du har juridiska frågor kan du istället vända dig till Lawline, som ger gratis juridisk vägledning. Jag kan däremot (i mån av tid) hjälpa till med frågor om rättsinformation.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation