lagen.nu

Kolofon

Den här webbplatsen använder XHTML 1.0 Strict. Basen för den CSS-baserade layouten kommer från Matthew James Taylor. För de dynamiska delarna används Javascript-biblioteket jquery. Trädkontrollen för innehållsförteckningar använder treeview. Fotografiet i sidhuvudet är taget av Pawel Loj.

Koden som bygger sidorna finns beskriven här.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation