lagen.nu

Välkommen till lagen.nu

Information in English

Syftet med lagen.nu är att samla information om innehållet i gällande svensk rätt, och att presentera denna på ett så enkelt och begripligt sätt som möjligt. Tjänsten innehåller alla lagar och andra författningar som ingår i Svensk författningssamling (SFS), och många vägledande domstolsavgöranden, inklusive samtliga HD-avgöranden som publicerats i NJA sedan 1981. För de viktigaste lagarna finns dessutom kommentarer som förklarar och exemplifierar reglerna i paragraferna.

Man får väldigt gärna länka till enskilda lagtexter eller paragrafer på lagen.nu. Läs mer om hur man länkar hit.

För den som inte har läst juridik eller jobbat med juridiska frågor kan det vara lite svårt att överhuvudtaget veta var man ska börja för att hitta ett svar på en juridisk fråga. Läs mer om rättsinformation, rättskällelära och juridisk metod.

Lagen.nu är gjord för att det ska gå lite snabbare att hitta svar på frågor i lagtexterna jämfört med den traditionella lagboken eller andra online-tjänster. Läs mer om funktionaliten.

För den som är lite mer van vid att använda rättsinformationtjänster är det viktigt att veta vilken information som ingår, om den är uppdaterad, vem som står bakom, m.m. Läs mer om hur tjänsten uppfyller Stiftelsen för rättsinformations kvalitetskrav.

Lagen.nu är inte bara en statisk lagsamling. Du kan även använda tjänsten för att hålla koll på lagändringar som är på väg att införas, och även nya vägledande domar från domstolarna. Läs mer om nyhetsflöden.

Eftersom tjänsten sköts helt automatiskt, med begränsade resurser och utgår från ofullständigt material så bör man räkna med att det finns felaktigheter i författningarna, så som de presenteras här. Läs mer om felaktigheter och en ansvarsfriskrivning.

Lagen.nu är ett ideellt projekt. Varför ägnar vi en massa timmar åt att driva den här tjänsten gratis? Läs mer om motivationen till lagen.nu.

Hur fungerar den här webtjänsten? Läs mer om tekniken bakom lagen.nu och om de byggstenar som använts.

Har du frågor, synpunkter, klagomål, beröm? Hör gärna av dig - uppgifter finns under kontaktinformation.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation