lagen.nu

Nya och andrade lagar

Lag (2019:178) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

2019-04-07

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:42, bet. 2018/19:JuU20, rskr. 2018/19:160, direktiv (EU) 2016/1919
Omfattning
ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:178
Rubrik
Lag (2019:178) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

Lag (2019:177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

2019-04-07

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:42, bet. 2018/19:JuU20, rskr. 2018/19:160, direktiv (EU) 2016/1919
Omfattning
ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:177
Rubrik
Lag (2019:177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Lag (2019:176) om upphävande av förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen

2019-04-07

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:11, bet. 2018/19:SkU6, rskr. 2018/19:140
Omfattning
upph.
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:176
Rubrik
Lag (2019:176) om upphävande av förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen

Lag (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

2019-04-07

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:11, bet. 2018/19:SkU6, rskr. 2018/19:140
Omfattning
upph. 4, 5 §§;nuvarande 6 § betecknas 3 §;ändr. 1 §, bil.
SFS-nummer
2019:175
Rubrik
Lag (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Lag (2019:169) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

2019-04-04

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:53, bet. 2018/19:SfU24, rskr. 2018/19:16
Ikraft
2020-01-01
Omfattning
upph. 4, 5, 6 §§
SFS-nummer
2019:169
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:169) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Lag (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

2019-03-30

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2018/19:53, bet. 2018/19:SfU24, rskr. 2018/19:161
Ikraft
2019-03-29
SFS-nummer
2019:168

Lag (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

2019-03-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:32, bet. 2018/19:SkU9, rskr. 2018/19:152
Omfattning
ändr. 11, 21 §§
SFS-nummer
2019:155
Övergångsbestämmelse

Bilaga 1 till lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Kartorna är inte med.

Väg Från Till nr

E 4 E 10 E 12 E 14 E 22 trafikplats) E 65 Uppsala (Gnista trafikplats) Töre Holmsund Sundsvall Karlskrona (Vedeby trafikplats) Norrköping (Skälvs Svedala (Svedala trafikplats) Finska gränsen Norska gränsen Norska gränsen Norska gränsen Ystad (hamnen)

Rubrik
Lag (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2019:153) om ändring i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
ändr.;ny 2 §
Ikraft
2019-03-24
SFS-nummer
2019:153
Rubrik
Lag (2019:153) om ändring i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

Lag (2019:152) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

2019-03-30

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet RST
Förarbeten
Prop. 2018/19:39, bet. 2018/19:TU8, rskr. 2018/19:150
Ikraft
2019-03-24
SFS-nummer
2019:152
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 24 mars 2019.
  • 2. För hamntjänstekontrakt som har ingåtts före den 15 februari 2017

och som inte är tidsbegränsade gäller lagen från och med den 1 juli 2025.

  • 3. Lagen gäller inte för tidsbegränsade kontrakt som har ingåtts före den 15 februari 2017.

Lag (2019:132) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2019-03-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:44, bet. 2018/19:FiU35, rskr. 2018/19:149
Omfattning
upph. 4 kap. 10 §
Ikraft
2022-01-01
SFS-nummer
2019:132
Rubrik
Lag (2019:132) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lag (2019:131) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2019-03-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:44, bet. 2018/19:FiU35, rskr. 2018/19:149
Omfattning
ny 4 §
Ikraft
2019-03-29
SFS-nummer
2019:131
Rubrik
Lag (2019:131) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lag (2019:129) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2019-03-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:45, bet. 2018/19:SkU15, rskr. 2018/19:153
Ikraft
2019-04-01
Omfattning
upph. 22 kap. 27 §, 31 kap. 33 c §, rubr. närmast före 22 kap. 27 §;ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §
SFS-nummer
2019:129
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:129) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2019:128) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2019-03-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:45, bet. 2018/19:SkU15, rskr. 2018/19:153
Ikraft
2019-04-01
Omfattning
upph. 67 kap. 9 e, 9, f, 9 g, 9 h §§, rubr. närmast efter 67 kap. 9 d §, rubr. närmast före 67 kap. 9 e, 9 f, 9 g, 9 h §§;ändr. 1 kap. 11 §, 67 kap. 2 §
SFS-nummer
2019:128
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
  • 2. Lagen tillämpas första gången i fråga om medlemsavgifter som betalats efter den 31 mars 2019.

Bilaga 6 a.1

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 6 a. 2

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 24.1

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2015:886)./

Bilaga 24.2

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 37.1

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 37.2

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 39 a

Områden som avses i 39 a kap. 7 §:

  • 1. Afrika, med undantag av

– Djibouti, Seychellerna och Sankta Helena,

– Ceuta, Egypten, Gabon, Gambia, Ghana, Kap Verde, Komorerna, Kongo (Kongo-Brazzaville), Liberia, Libyen, Madagaskar, Marocko, Mauritius, Mayotte, Melilla, Réunion, Rwanda, Sao Tomé och Príncipe, Senegal, Tanzania och Tunisien, samtliga vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,

– Madeira vad avser dels inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, dels inkomst som är föremål för notional interest deduction och liknande avdrag, samt

– Kenya och Namibia, båda vad avser dels inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, dels inkomst som inte beskattas där på grund av att inkomsten inte anses härröra därifrån.

  • 2. Amerika, men bara vad avser

– Amerikas förenta stater, Brasilien, Colombia, Dominikanska Republiken, Ecuador, Haiti, Honduras, Kanada, Kuba, Mexiko och Venezuela,

– Argentina, Barbados, Chile, Franska Guyana, Guyana, Jamaica, Peru, Surinam, Trinidad och Tobago och Uruguay, samtliga med undantag av inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,

– Paraguay, med undantag av inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, samt

– Belize, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua och Panama, samtliga med undantag dels av inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, dels av inkomst som inte beskattas där på grund av att inkomsten inte anses härröra därifrån.

  • 3. Asien, med undantag av

– Bahrain, Förenade Arabemiraten och Maldiverna,

– Armenien, Azerbajdzjan, Filippinerna, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Jordanien, Kazakstan, Kina, Libanon, Macao SAR, Nordkorea, Ryssland, Sydkorea, Tadzjikistan och Thailand, samtliga vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,

– Georgien, Kirgizistan, Mongoliet, Oman, Turkmenistan och Uzbekistan, samtliga vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter,

– Cypern och Turkiet, båda vad avser dels inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, dels inkomst som är föremål för notional interest deduction och liknande avdrag,

– Brunei Darussalam, Hongkong SAR, Kuwait, Malaysia, Qatar, Singapore och Syrien, samtliga vad avser dels inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, dels inkomst som inte beskattas där på grund av att inkomsten inte anses härröra därifrån,

– Pakistan, vad avser inkomst från annan finansiell verksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, samt

– Julön och Kokosöarna, båda vad avser inkomst från bankverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där enligt regler om Offshore Banking Unit regime.

  • 4. Europa, med undantag av

– Brittiska Kanalöarna, Isle of Man, Malta och Monaco,

– Azerbajdzjan, Frankrike, Grekland, Irland, Kazakstan, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Rumänien, Ryssland, San Marino, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Ukraina, Vitryssland och Österrike, samtliga vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,

– Andorra, Bosnien Hercegovina, Bulgarien, Estland, Gibraltar, Georgien, Kosovo, Lettland, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Schweiz och Ungern, samtliga vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter,

– Belgien, Italien, Liechtenstein, Portugal och Turkiet, samtliga vad avser dels inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, dels inkomst som är föremål för notional interest deduction och liknande avdrag, samt

– Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Slovenien, båda vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där.

  • 5. Oceanien, men bara vad avser

– Hawaii, Nya Zeeland och Papua Nya Guinea, samt

– Australien, med undantag av inkomst från bankverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där enligt regler om Offshore Banking Unit regime. Lag (2018:1752).

Rubrik
Lag (2019:128) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Lag (2019:124) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

2019-03-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:43, bet. 2018/19:SoU17, rskr. 2018/19:151
Omfattning
ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest.;nya 11 kap. 19, 20 §§, rubr. 11 kap. 20 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:124
Rubrik
Lag (2019:124) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Lag (2019:110) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

2019-03-14

Författningstext

Förarbeten
Framst. 2018/19:RS6, bet. 2018/19:KU16, rskr. 2018/19:133
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
SFS-nummer
2019:110
Rubrik
Lag (2019:110) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

2019-03-14

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Framst. 2018/19:RS6, bet. 2018/19:KU16, rskr. 2018/19:133
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:109
Övergångsbestämmelse

Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

2019-02-28

Författningstext

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Prop. 2018/19:26, bet. 2018/19:NU6, rskr. 2018/19:129
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:59

Lag (2019:55) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Bet. 2018/19:SoU16, rskr. 2018/19:125
Omfattning
ändr. 23 c, 23 d, 23 f §§
Ikraft
2019-03-15
SFS-nummer
2019:55
Rubrik
Lag (2019:55) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2019:47) om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 14, 15 §§
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:47
Rubrik
Lag (2019:47) om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information

Lag (2019:46) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:46
Rubrik
Lag (2019:46) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

Lag (2019:45) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:45
Rubrik
Lag (2019:45) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

Lag (2019:44) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 9 kap. 9 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:44
Rubrik
Lag (2019:44) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Lag (2019:43) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 5 kap. 1, 17, 19 §§
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:43
Rubrik
Lag (2019:43) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Lag (2019:42) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:42
Rubrik
Lag (2019:42) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Lag (2019:41) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:41
Rubrik
Lag (2019:41) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Lag (2019:40) om ändring i körkortslagen (1998:488)

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:40
Rubrik
Lag (2019:40) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Lag (2019:39) om ändring i fiskelagen (1993:787)

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 47 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:39
Rubrik
Lag (2019:39) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Lag (2019:38) om ändring i jaktlagen (1987:259)

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 47 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:38
Rubrik
Lag (2019:38) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (2019:37) om ändring i polislagen (1984:387)

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 20 a, 29 §§
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:37
Rubrik
Lag (2019:37) om ändring i polislagen (1984:387)

Lag (2019:36) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
upph. 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 §§, rubr. närmast före 11 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 17 §§;nuvarande 11 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ ska betecknas 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§;nya 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 11 kap. 9, 14, 15 §§ sätts närmast före 11 kap. 1, 6, 7 §§
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:36
Rubrik
Lag (2019:36) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2019:35) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:35
Rubrik
Lag (2019:35) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (2019:34) om ändring i brottsbalken

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 24 kap. 2, 5, 6 §§
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:34
Rubrik
Lag (2019:34) om ändring i brottsbalken

Lag (2019:33) om ändring i rättegångsbalken

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 7 kap. 9 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:33
Rubrik
Lag (2019:33) om ändring i rättegångsbalken

Kustbevakningslag (2019:32)

2019-02-28

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:32

Lag (2019:31) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:31
Rubrik
Lag (2019:31) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

Lag (2019:30) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127
Omfattning
ändr. 2, 11, 12, 17, 19 §§, rubr. närmast före 11 §;ny 2 a §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:30
Rubrik
Lag (2019:30) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Lag (2019:29) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:128
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:29
Rubrik
Lag (2019:29) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Lag (2019:28) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:128
Omfattning
ändr.. 3 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:28
Rubrik
Lag (2019:28) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Lag (2019:27) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:27
Rubrik
Lag (2019:27) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (2019:26) om ändring i riksdagsordningen

2019-02-28

Författningstext

Förarbeten
Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127
Omfattning
ändr. 13 kap. 5, 7, 8 §§, bil., rubr. närmast före 13 kap. 8 §;nya tilläggsbest. 13.5.1, 13.8.1, rubr. närmast före 13.5.1, 13.8.1
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:26
Rubrik
Lag (2019:26) om ändring i riksdagsordningen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation