lagen.nu

Nya och andrade lagar

Lag (2019:464) om ändring i brottsbalken

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:77, bet. 2018/19:JuU25, rskr. 2018/19:228
Ikraft
2020-07-01
Omfattning
upph. 26 kap. 24 §;nuvarande 28 kap. 6 a, 6 b §§ betecknas 28 kap. 6 b, 6 c §§;ändr. 26 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 28 kap. 6, 7 §§, 34 kap. 4, 5 §§, 37 kap. 7, 11 §§, 38 kap. 10, 12 §§, de nya 28 kap. 6 b, 6 c §§;nya 26 kap. 14 a §, 28 kap. 6 a §
SFS-nummer
2019:464
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:464) om ändring i brottsbalken

Lag (2019:463) om ändring i fängelselagen (2010:610)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:77, bet. 2018/19:JuU25, rskr. 2018/19:228
Omfattning
ändr. 11 kap. 6 §
Ikraft
2020-07-01
SFS-nummer
2019:463
Rubrik
Lag (2019:463) om ändring i fängelselagen (2010:610)

Lag (2019:462) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:119, bet. 2018/19:SfU25, rskr. 2018/19:260, direktiv 2003/109/EG
Omfattning
nuvarande 6 kap. 8 § betecknas 6 kap. 9 §;ändr. 5 kap. 23 §, 5 a kap. 1 §;ny 6 kap. 8 §
Ikraft
2019-07-15
SFS-nummer
2019:462
Rubrik
Lag (2019:462) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Lag (2019:460) om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:88, bet. 2018/19:SkU19, rskr. 2018/19:246
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §
SFS-nummer
2019:460
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
 • 2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 30 juni 2019.
Rubrik
Lag (2019:460) om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Lag (2019:459) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:88, bet. 2018/19:SkU19, rskr. 2018/19:246
Omfattning
ändr. bil. 24.1, 24.2, p 2, 7 ikrafttr- och övergångsbest.
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:459
Rubrik
Lag (2019:459) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Lag (2019:455) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:92, bet. 2018/19:SkU21, rskr. 2018/19:248
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
ändr. 22 kap. 1 §, 26 kap. 35 §, 31 kap. 33 §, 38 kap. 1 §;nya 22 kap. 22 §, 23 kap. 7 §, rubr. närmast före 22 kap. 22 §
SFS-nummer
2019:455
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
 • 2. Lagen tillämpas inte på gåvor som lämnats före ikraftträdandet.
 • 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2019:455) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2019:454) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:92, bet. 2018/19:SkU21, rskr. 2018/19:248
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 11 §, 67 kap. 1, 2 §§;nya 67 kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 67 kap. 20, 23, 24, 25, 26 §§
SFS-nummer
2019:454
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
 • 2. Lagen tillämpas inte på gåvor som lämnas före ikraftträdandet.

Bilaga 6 a.1

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 6 a. 2

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 24.1

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2019:459)./

Bilaga 24.2

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2019:459)./

Bilaga 37.1

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 37.2

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 39 a

Områden som avses i 39 a kap. 7 §:

 • 1. Afrika, med undantag av

– Djibouti, Seychellerna och Sankta Helena,

– Ceuta, Egypten, Gabon, Gambia, Ghana, Kap Verde, Komorerna, Kongo (Kongo-Brazzaville), Liberia, Libyen, Madagaskar, Marocko, Mauritius, Mayotte, Melilla, Réunion, Rwanda, Sao Tomé och Príncipe, Senegal, Tanzania och Tunisien, samtliga vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,

– Madeira vad avser dels inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, dels inkomst som är föremål för notional interest deduction och liknande avdrag, samt

– Kenya och Namibia, båda vad avser dels inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, dels inkomst som inte beskattas där på grund av att inkomsten inte anses härröra därifrån.

 • 2. Amerika, men bara vad avser

– Amerikas förenta stater, Brasilien, Colombia, Dominikanska Republiken, Ecuador, Haiti, Honduras, Kanada, Kuba, Mexiko och Venezuela,

– Argentina, Barbados, Chile, Franska Guyana, Guyana, Jamaica, Peru, Surinam, Trinidad och Tobago och Uruguay, samtliga med undantag av inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,

– Paraguay, med undantag av inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, samt

– Belize, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua och Panama, samtliga med undantag dels av inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, dels av inkomst som inte beskattas där på grund av att inkomsten inte anses härröra därifrån.

 • 3. Asien, med undantag av

– Bahrain, Förenade Arabemiraten och Maldiverna,

– Armenien, Azerbajdzjan, Filippinerna, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Jordanien, Kazakstan, Kina, Libanon, Macao SAR, Nordkorea, Ryssland, Sydkorea, Tadzjikistan och Thailand, samtliga vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,

– Georgien, Kirgizistan, Mongoliet, Oman, Turkmenistan och Uzbekistan, samtliga vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter,

– Cypern och Turkiet, båda vad avser dels inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, dels inkomst som är föremål för notional interest deduction och liknande avdrag,

– Brunei Darussalam, Hongkong SAR, Kuwait, Malaysia, Qatar, Singapore och Syrien, samtliga vad avser dels inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, dels inkomst som inte beskattas där på grund av att inkomsten inte anses härröra därifrån,

– Pakistan, vad avser inkomst från annan finansiell verksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, samt

– Julön och Kokosöarna, båda vad avser inkomst från bankverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där enligt regler om Offshore Banking Unit regime.

 • 4. Europa, med undantag av

– Brittiska Kanalöarna, Isle of Man, Malta och Monaco,

– Azerbajdzjan, Frankrike, Grekland, Irland, Kazakstan, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Rumänien, Ryssland, San Marino, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Ukraina, Vitryssland och Österrike, samtliga vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,

– Andorra, Bosnien Hercegovina, Bulgarien, Estland, Gibraltar, Georgien, Kosovo, Lettland, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Schweiz och Ungern, samtliga vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter,

– Belgien, Italien, Liechtenstein, Portugal och Turkiet, samtliga vad avser dels inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, dels inkomst som är föremål för notional interest deduction och liknande avdrag, samt

– Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Slovenien, båda vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där.

 • 5. Oceanien, men bara vad avser

– Hawaii, Nya Zeeland och Papua Nya Guinea, samt

– Australien, med undantag av inkomst från bankverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där enligt regler om Offshore Banking Unit regime. Lag (2018:1752).

Rubrik
Lag (2019:454) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Lag (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

2019-06-24

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:453

Lag (2019:452) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:89, bet. 2018/19:SkU20, rskr. 2018/19:247
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
ändr. 11 kap. 14 §
SFS-nummer
2019:452
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
 • 2. Lagen tillämpas första gången i fråga om skattepliktig förmån av hushållsarbete som kommit den skattskyldige till del efter den 30 juni 2019.
Rubrik
Lag (2019:452) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2019:451) om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:89, bet. 2018/19:SkU20, rskr. 2018/19:247
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
ändr. 7, 17, 19 §§
SFS-nummer
2019:451
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:451) om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Lag (2019:450) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:89, bet. 2018/19:SkU20, rskr. 2018/19:247
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
ändr. 67 kap. 19 §
SFS-nummer
2019:450
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
 • 2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018.
Rubrik
Lag (2019:450) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Lag (2019:449) om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:111, bet. 2018/19:TU15, rskr. 2018/19:242
Omfattning
nuvarande 24 § betecknas 28 §;ändr. 1, 7, 15, 17, 20, 28 §§, rubr. närmast före 1, 7, 17 §§, rubr. närmast före den tidigare 24 § sätts närmast före den nya 28 §;nya 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 24, 26 §
Ikraft
2019-08-01
SFS-nummer
2019:449
Rubrik
Lag (2019:449) om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser

Lag (2019:447) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:94, bet. 2018/19:SkU22, rskr. 2018/19:249
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 2 a §
SFS-nummer
2019:447
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:447) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Lag (2019:437) om ändring i lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238
Omfattning
upph. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:437
Rubrik
Lag (2019:437) om ändring i lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Lag (2019:436) om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 7, 10, 11 §§, 5 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 4 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.;ny 4 kap. 6 a §
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:436
Rubrik
Lag (2019:436) om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Lag (2019:435) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 6 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 6, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 1 § , rubr. närmast före 4 kap. 3 §;ny 4 kap. 5 a §
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:435
Rubrik
Lag (2019:435) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Lag (2019:434) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:23
Omfattning
ändr. 35 kap. 1, 4 §§
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:434
Rubrik
Lag (2019:434) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2019:433) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238
Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §;ändr. 16, 17 §§ , rubr. närmast före 7, 16, 17 §§;nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:433
Rubrik
Lag (2019:433) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

Lag (2019:432) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238
Omfattning
ändr. 1 a, 2, 8 a, 15 §§, rubr. närmast före 15 §;nya 1 b, 4 a, 16 §§, rubr. närmast före 4 a , 16 §§
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:432
Rubrik
Lag (2019:432) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Lag (2019:431) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238
Omfattning
ändr. 1 a, 2, 9, 20 §§, rubr. närmast före 20 §;nya 1 b, 5 a, 22 §§, rubr. närmast före 5 a, 22 §§
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:431
Rubrik
Lag (2019:431) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Lag (2019:430) om ändring i vapenlagen (1996:67)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238
Omfattning
upph. 1 a kap. 2, 9 §§;nuvarande 1 a kap. 1 § betecknas 1 a kap. 2 §;ändr. 1 a kap. 3, 4, 6, 10 §§, rubr. närmast före 1 a kap. 6 §, rubr. närmast före 1 a kap. 1 § sätts närmast före 1 a kap. 2 §;nya 1 a kap. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 1 a kap. 1 §
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:430
Rubrik
Lag (2019:430) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Kustbevakningsdatalag (2019:429)

2019-06-24

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:429

Lag (2019:423) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Omfattning
ändr. rubr. närmast före 2 kap. 2 §;ny 2 kap. 2 a §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:423
Rubrik
Lag (2019:423) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Lag (2019:422) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Omfattning
ny 16 kap. 3 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:422
Rubrik
Lag (2019:422) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lag (2019:421) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Omfattning
ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraft
2019-07-21
SFS-nummer
2019:421
Rubrik
Lag (2019:421) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2019:420) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2019-07-21
SFS-nummer
2019:420
Rubrik
Lag (2019:420) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2019:419) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ikraft
2019-07-21
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 a §, 11 kap. 13 §, 13 kap. 3 §, 16 kap. 5 §, 22 kap. 1 §
SFS-nummer
2019:419
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:419) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lag (2019:418) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Omfattning
ändr. 19 kap. 35 §, 29 kap. 1 §
Ikraft
2019-07-21
SFS-nummer
2019:418
Rubrik
Lag (2019:418) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Lag (2019:417) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ikraft
2019-07-21
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2019:417
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 21 juli 2019.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om verksamhet för vilken det har upprättats prospekt som har godkänts före ikraftträdandet till dess att prospektets giltighetstid har löpt ut eller senast till den 22 juli 2020.
Rubrik
Lag (2019:417) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Lag (2019:416) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ikraft
2019-07-21
Omfattning
ändr. 1 kap. 7 §
SFS-nummer
2019:416
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 21 juli 2019.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om verksamhet för vilken det har upprättats prospekt som har godkänts före ikraftträdandet till dess att prospektets giltighetstid har löpt ut eller senast till den 22 juli 2020.
Rubrik
Lag (2019:416) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Lag () om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ikraft
2019-07-21
Omfattning
upph. 2, 2 b, 2 c kap., 2 a kap. 3, 6 §§, 6 kap. 1 e, 1 f §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 e, 1 f §§;ändr. 1 kap. 1 §, 2 a kap. 11 §, 6 kap. 1 a, 1 c, 1 d, 1 h, 3 a, 3 b, 3 l, 3 n, 5, 5 a
SFS-nummer
2019:415
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag () om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

2019-06-24

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Förarbeten
Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ikraft
2019-07-21
SFS-nummer
2019:414
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 21 juli 2019.
 • 2. Lagen tillämpas inte i fråga om sådana prospekt, erbjudandehandlingar eller dokument som upprättats vid fusioner eller delningar som omfattas av punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2019:415) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
 • 3. Finansinspektionen får ta ut avgifter även före lagens ikraftträdande för ansökningar enligt denna lag och EU:s prospektförordning, när sådana ansökningar har kommit in till inspektionen före lagens ikraftträdande.

Lag (2019:412) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:112, bet. 2018/19:CU19, rskr. 2018/19:250
Omfattning
ändr. 9 kap. 46 §, 10 kap. 2 §;ny 9 kap. 4 f §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:412
Rubrik
Lag (2019:412) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Lag (2019:410) om ändring i skollagen (2010:800)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:74, bet. 2018/19:UbU20, rskr. 2018/19:245
Omfattning
ändr. 27 kap. 2 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:410
Rubrik
Lag (2019:410) om ändring i skollagen (2010:800)

Lag (2019:380) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Omfattning
ändr. 7 kap. 5 §, 8 kap. 1 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:380
Rubrik
Lag (2019:380) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

Lag (2019:379) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:379
Rubrik
Lag (2019:379) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Lag (2019:378) om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:378
Rubrik
Lag (2019:378) om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg

Lag (2019:377) om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:377
Rubrik
Lag (2019:377) om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

Lag (2019:375) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §, 8 kap. 2 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:375
Rubrik
Lag (2019:375) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

Lag (2019:374) om ändring i fordonslagen (2002:574)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Omfattning
ändr. 3 kap. 5 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:374
Rubrik
Lag (2019:374) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Lag (2019:373) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 b §, 5 kap. 3 a §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:373
Rubrik
Lag (2019:373) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Lag (2019:372) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:372
Rubrik
Lag (2019:372) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Lag (2019:371) om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:371
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
 • 2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för
  • a) ärenden som avser en begäran om rättelse av en uppgift om registrerad fordonsägare som har gjorts före ikraftträdandet, och
  • b) överklagande av beslut om rättelse eller direktåtkomst som har meddelats med stöd av den lagen.
Rubrik
Lag (2019:371) om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2019:370) om fordons registrering och användning

2019-06-24

Författningstext

Departement
Infrastrukturdepartementet
Förarbeten
Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:370

Vägtrafikdatalag (2019:369)

2019-06-24

Författningstext

Departement
Infrastrukturdepartementet
Förarbeten
Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:369
Övergångsbestämmelse

Lag (2019:362) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 5 kap. 16 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:362
Rubrik
Lag (2019:362) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Lag (2019:361) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:361
Rubrik
Lag (2019:361) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Lag (2019:360) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:360
Rubrik
Lag (2019:360) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Lag (2019:359) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:359
Rubrik
Lag (2019:359) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2019:358) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:358
Rubrik
Lag (2019:358) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2019:357) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 36 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:357
Rubrik
Lag (2019:357) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Lag (2019:356) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:356
Rubrik
Lag (2019:356) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Lag (2019:355) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:355
Rubrik
Lag (2019:355) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (2019:354) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239, direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 15 kap. 5, 9 §§, 16 kap. 15 §
Ikraft
2019-07-02
SFS-nummer
2019:354
Rubrik
Lag (2019:354) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Lag (2019:353) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 5 kap. 9 §, 13 kap. 2 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:353
Rubrik
Lag (2019:353) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Lag (2019:352) om ändring i järnvägslagen (2004:519)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 9 kap. 2 §, 10 kap. 2, 6 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:352
Rubrik
Lag (2019:352) om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Lag (2019:351) om ändring i sjölagen (1994:1009)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 20 kap. 4 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:351
Rubrik
Lag (2019:351) om ändring i sjölagen (1994:1009)

Lag (2019:350) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 2 kap. 18, 29, 32 §§, 3 kap. 25 §, 4 kap. 4, 11 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:350
Rubrik
Lag (2019:350) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Lag (2019:349) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:349
Rubrik
Lag (2019:349) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Lag (2019:348) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:348
Rubrik
Lag (2019:348) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Lag (2019:347) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:347
Rubrik
Lag (2019:347) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (2019:346) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:346
Rubrik
Lag (2019:346) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (2019:345) om ändring i alkohollagen (2010:1622)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239, direktiv (EU) 2015/1535
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 2, 10, 11 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 4 kap. 1, 3, 4 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 6 kap. 8, 9, 10 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 5, 7 §§, 8 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24 §§, 9 kap. 2, 20 §§, 11 kap. 3, 6, 7, 9 och 11 §§, 12 kap. 1, 5 §§, rubr. till 7 kap., 8 kap.;ny 10 a §
SFS-nummer
2019:345
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
 • 2. Stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker som har meddelats före ikraftträdandet ska omfatta även alkoholdrycksliknande preparat.
Rubrik
Lag (2019:345) om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Lag (2019:342) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:85, bet. 2018/19:SoU19, rskr. 2018/19:240
Omfattning
ändr. 25 kap. 15 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:342
Rubrik
Lag (2019:342) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2019:341) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:85, bet. 2018/19:SoU19, rskr. 2018/19:240
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:341
Rubrik
Lag (2019:341) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Lag (2019:340) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:85, bet. 2018/19:SoU19, rskr. 2018/19:240
Omfattning
ändr. 5 kap. 1, 2, 4, 6 och 7 §§, rubr. till 5 kap.;nya 5 kap. 8 §, rubr. närmast före 5 kap. 8 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:340
Rubrik
Lag (2019:340) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Lag (2019:329) om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Bet. 2018/19:KU34, rskr. 2018/19:217
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2019-08-01
SFS-nummer
2019:329
Rubrik
Lag (2019:329) om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Lag (2019:326) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:82, bet. 2018/19:SkU18, rskr. 2018/19:230
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
2019:326
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:326) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (2019:324) om ändring i lagen (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:23
Omfattning
ändr. 11 kap. 2 §, 14 kap. 1 § i 2018:1272
SFS-nummer
2019:324
Rubrik
Lag (2019:324) om ändring i lagen (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

Lag (2019:322) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:235
Omfattning
ändr. 3 kap. 2, 3, 4, 5 §§, 4 kap. 1 §, 7 kap. 9 §, 8 kap. 3 §, 11 kap. 2 §, 14 kap. 1 §, 18 kap. 3 §;ny 3 kap. 8 §, rubr. närmast före 3 kap. 8 §
Ikraft
2019-08-01
SFS-nummer
2019:322
Rubrik
Lag (2019:322) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

Lag (2019:321) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:235
Omfattning
ändr. 16, 17, 19, 20, 21 §§;ny 3 a §
SFS-nummer
2019:321
Rubrik
Lag (2019:321) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Lag (2019:317) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:12, bet. 2018/19:SkU16, rskr. 2018/19:207
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:317
Rubrik
Lag (2019:317) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2019:316) om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:67, bet. 2018/19:FiU39, rskr. 2018/19:232
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:316
Rubrik
Lag (2019:316) om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Lag (2019:312) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:68, bet. 2018/19:SoU21, rskr. 2018/19:234
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:312
Rubrik
Lag (2019:312) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Lag (2019:311) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:61, bet. 2018/19:KU36, rskr. 2018/19:226
Omfattning
ändr. 26 kap. 12 §, 44 kap. 3 §, rubr. till 41 kap.
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:311
Rubrik
Lag (2019:311) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2019:310) om ändring i brottsbalken

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:78, bet. 2018/19:JuU24, rskr. 2018/19:229, direktiv (EU) 2017/1371
Omfattning
ändr. 9 kap. 3 b §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:310
Rubrik
Lag (2019:310) om ändring i brottsbalken

Lag (2019:307) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:54, bet. 2018/19:SkU17, rskr. 2018/19:208
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
ändr. 57 kap. 4, 5 §§;ny 57 kap. 4 a §
SFS-nummer
2019:307
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:307) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Lag (2019:305) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Omfattning
ändr. 18 kap. 19 §;nya 18 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 18 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:305
Rubrik
Lag (2019:305) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2019:304) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Omfattning
ändr. 21, 43 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:304
Rubrik
Lag (2019:304) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Lag (2019:303) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Omfattning
ändr. 21 b §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:303
Rubrik
Lag (2019:303) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Lag (2019:302) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Omfattning
ändr. 37 §;ny 37 a §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:302
Rubrik
Lag (2019:302) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2019:301) om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:301
Rubrik
Lag (2019:301) om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol

Lag (2019:300) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Omfattning
ändr. 16, 38 §, ny 38 a §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:300
Rubrik
Lag (2019:300) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (2019:299) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:299
Rubrik
Lag (2019:299) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lag (2019:298) om ändring i rättegångsbalken

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Omfattning
ändr. 5 kap. 3, 9, 10, 12 §§, 9 kap. 5 §, 36 kap. 18 §;nya 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, 13, 14, 15 §§, 9 kap. 5 a §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:298
Rubrik
Lag (2019:298) om ändring i rättegångsbalken

Lag (2019:295) om ändring i miljöbalken

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:64, bet. 2018/19:MJU14, rskr. 2018/19:212, direktiv 2009/31/EG
Omfattning
ändr. 15 kap. 37 §, 24 kap. 5 §;ny 15 kap. 37 a §
Ikraft
2019-08-01
SFS-nummer
2019:295
Rubrik
Lag (2019:295) om ändring i miljöbalken

Lag (2019:291) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ikraft
2019-06-10
Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §;nya 8 kap. 27 a, 27 b, 27 c, 27 d §§, 10 kap. 6 a, 12 §§, rubr. närmast före 8 kap. 27 a §, 10 kap. 12 §
SFS-nummer
2019:291
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:291) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lag (2019:290) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ikraft
2019-06-10
Omfattning
nya 6 kap. 13 a, 13 b, 13 c,13 d §§, 16 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 a §, 16 kap. 8 a §
SFS-nummer
2019:290
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:290) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Lag (2019:289) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ikraft
2019-06-10
Omfattning
ändr. 9 kap. 2 §, 25 kap. 12, 15 a §§;nya 8 kap. 20 a, 20 b, 20 c, 20 d §§, 9 kap. 30 a §, rubr. närmast före 8 kap. 20 a §, 9 kap. 30 a §
SFS-nummer
2019:289
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:289) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lag (2019:288) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ikraft
2019-06-10
Omfattning
upph. 8 kap. 52 §;ändr. 1 kap. 1 §, 7 kap. 49, 56 b, 61 §§, 8 kap. 51, 53 §§, rubr. närmast före 7 kap. 61 §, 8 kap. 51 §;nya 16 a kap., 7 kap. 62 §, 8 kap. 52, 53 a, 53 b §§
SFS-nummer
2019:288
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:288) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Lag (2019:287) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ikraft
2019-06-10
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 §;nya 2 kap. 17 h, 17 i, 17 j, 17 k §§, rubr. närmast före 2 kap. 17 h §
SFS-nummer
2019:287
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:287) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Lag (2019:286) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 a §
Ikraft
2019-06-10
SFS-nummer
2019:286
Rubrik
Lag (2019:286) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2019:285) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ikraft
2019-06-10
Omfattning
ändr. 9 a, 34 §§;nya 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j, 10 k §§
SFS-nummer
2019:285
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:285) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (2019:284) om röstningsrådgivare

2019-06-24

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Förarbeten
Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ikraft
2019-06-10
SFS-nummer
2019:284
Övergångsbestämmelse

Lag (2019:281) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200
Omfattning
ändr. 10 kap. 1, 5 §§
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:281
Rubrik
Lag (2019:281) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lag (2019:280) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200
Omfattning
ändr. 30 kap. 6 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:280
Rubrik
Lag (2019:280) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2019:279) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200
Omfattning
ändr. 4 kap. 15, 18 §§
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:279
Rubrik
Lag (2019:279) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Lag (2019:278) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200
Omfattning
ny 3 kap. 4 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:278
Rubrik
Lag (2019:278) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Lag (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

2019-06-24

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Förarbeten
Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:277
Övergångsbestämmelse

Lag (2019:265) om ändring i häkteslagen (2010:611)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:71, bet. 2018/19:JuU21, rskr. 2018/19:206, direktiv 2016/800/EU
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft
2019-06-11
SFS-nummer
2019:265
Rubrik
Lag (2019:265) om ändring i häkteslagen (2010:611)

Lag (2019:264) om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:71, bet. 2018/19:JuU21, rskr. 2018/19:206
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2019-06-11
SFS-nummer
2019:264
Rubrik
Lag (2019:264) om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

Lag (2019:263) om ändring i rättegångsbalken

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:71, bet. 2018/19:JuU21, rskr. 2018/19:206
Omfattning
ändr. 21 kap. 3 a §;nya 21 kap. 9 a §, 33 kap. 6 a §
Ikraft
2019-06-11
SFS-nummer
2019:263
Rubrik
Lag (2019:263) om ändring i rättegångsbalken

Lag (2019:261) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:73, bet. 2018/19:FiU36, rskr. 2018/19:204, direktiv 2006/112/EG
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §
SFS-nummer
2019:261
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2019:261) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Lag (2019:255) om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205
Ikraft
2019-06-01
Omfattning
nya 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 13 §
SFS-nummer
2019:255
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
 • 2. Lagen tillämpas inte på insolvensförfaranden som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2019:255) om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Lag (2019:254) om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205
Omfattning
ny 62 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:254
Rubrik
Lag (2019:254) om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare

Lag (2019:253) om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205
Omfattning
ny 60 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:253
Rubrik
Lag (2019:253) om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675)

Lag (2019:252) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 14 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:252
Rubrik
Lag (2019:252) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Lag (2019:251) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205
Omfattning
nya 4 kap. 15 §, rubr. närmast före 4 kap. 15 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:251
Rubrik
Lag (2019:251) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Lag (2019:250) om ändring i konkurslagen (1987:672)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205
Ikraft
2019-06-01
Omfattning
upph. 15 kap. 6, 7, 8 §§;ändr. 15 kap. 5 §, rubr. närmast före 15 kap. 5 §
SFS-nummer
2019:250
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för konkurser som har beslutats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2019:250) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2019:249) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195
Omfattning
ändr. 43 kap. 4 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:249
Rubrik
Lag (2019:249) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2019:248) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195
Omfattning
ändr. 6, 7 §§;nya 6 a, 6 b §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:248
Rubrik
Lag (2019:248) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Lag (2019:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195
Omfattning
ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:247
Rubrik
Lag (2019:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Lag (2019:246) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195
Omfattning
ändr. 2, 5, 19 §§;nya 19 b, 19 c, 29 a §§, rubr. närmast före 19 c §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:246
Rubrik
Lag (2019:246) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2019:245) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:245
Rubrik
Lag (2019:245) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

Lag (2019:244) om ändring i jordabalken

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195
Omfattning
ändr. 8 kap. 31 §, 12 kap. 52, 70 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:244
Rubrik
Lag (2019:244) om ändring i jordabalken

Lag (2019:243) om ändring i rättegångsbalken

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:60, bet. 2018/19:JuU17, rskr. 2018/19:196
Omfattning
ändr. 3 kap. 5, 5 a §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:243
Rubrik
Lag (2019:243) om ändring i rättegångsbalken

Lag (2019:239) om ändring i lagen (2015:417) om arv i internationella situationer

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184
Omfattning
upph. 3 kap. 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 3 kap. 8 §;nuvarande 3 kap. 11 § ska betecknas 3 kap. 8 §;ändr. 1 kap. 2 §, den nya 3 kap. 8 §;rubr. närmast före 3 kap. 11 § sätts närmast före 3 kap. 8 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:239
Rubrik
Lag (2019:239) om ändring i lagen (2015:417) om arv i internationella situationer

Lag (2019:238) om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:238
Rubrik
Lag (2019:238) om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken

Lag (2019:237) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:237
Rubrik
Lag (2019:237) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Lag (2019:236) om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr.2018/19:184
Ikraft
2019-06-01
Omfattning
upph. 2 a, 3 a, 3 b, 3 c, 4, 5, 6, 23 §§;ändr. 3, 7, 8, 9, 10, 22 §§
SFS-nummer
2019:236
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:236) om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap

Lag (2019:235) om ändring i äktenskapsbalken

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184
Ikraft
2019-06-01
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 §
SFS-nummer
2019:235
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:235) om ändring i äktenskapsbalken

Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

2019-06-24

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:234
Övergångsbestämmelse

Lag (2019:213) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:47, bet. 2018/19:KU35, rskr. 2018/19:185
Omfattning
ny 40 kap. 7 c §, rubr. närmast före 40 kap. 7 c §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:213
Rubrik
Lag (2019:213) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2019:212) om viss gemensam offentlig service

2019-06-24

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Förarbeten
Prop. 2018/19:47, bet. 2018/19:KU35, rskr. 2018/19:185
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:212
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
 • 2. Genom lagen upphävs lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor.
 • 3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för samtjänstavtal som ingåtts före ikraftträdandet.

Lag (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

2019-06-24

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2018/19:55, bet. 2018/19:SfU23, rskr. 2018/19:178
Ikraft
den dag regeringen bestämmer
SFS-nummer
2019:205
Övergångsbestämmelse
 • 1. Detta avtal grundar ingen rätt till förmåner för tid före ikraftträdandet.
 • 2. Detta avtal ska också tillämpas på händelser som inträffat före dess ikraftträdande.
 • 3. Samtliga förmånsgrundande perioder som fullgjorts enligt en av de avtalsslutande staternas lagstiftning före avtalets ikraftträdande ska beaktas vid fastställande av rätt till förmåner enligt bestämmelserna i detta avtal.
 • 4. Tillämpningen av detta avtal ska inte föranleda minskning av förmånsbelopp som en person har beviljats före ikraftträdandet.

Lag (2019:186) om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2006:2) om förval och prefixval

2019-06-24

Författningstext

Departement
Infrastrukturdepartementet
Förarbeten
Prop. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167
SFS-nummer
2019:186

Lag (2019:185) om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167
Omfattning
ändr. 2 §;nya 2 a, 2 b §§
Ikraft
2019-05-15
SFS-nummer
2019:185
Rubrik
Lag (2019:185) om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)

Lag (2019:184) om ändring i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167
Omfattning
ändr. författningsrubr., 13 §
Ikraft
2019-05-15
SFS-nummer
2019:184
Rubrik
Lag (2019:184) om ändring i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

Lag (2019:183) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 a §
Ikraft
2019-05-15
SFS-nummer
2019:183
Rubrik
Lag (2019:183) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Lag (2019:182) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:36, bet. 2018/19:TU9, rskr. 2018/19:157
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2019-07-02
SFS-nummer
2019:182
Rubrik
Lag (2019:182) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

2019-06-24

Författningstext

Departement
Infrastrukturdepartementet
Förarbeten
Prop. 2018/19:36, bet. 2018/19:TU9, rskr. 2018/19:157
Ikraft
2019-05-15
SFS-nummer
2019:181

Lag (2019:180) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:37, bet. 2018/19:JuU18, rskr 2018/19:159
Omfattning
upph. 9 kap. 3 e §
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:180
Rubrik
Lag (2019:180) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Lag (2019:179) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:37, bet. 2018/19:JuU18, rskr 2018/19:159
Ikraft
2019-05-01
Omfattning
upph. rubr. närmast före 8 §;nuvarande 7, 8 §§ betecknas 8, 7 §§;ändr. 2, 3, 6, den nya 7, den nya 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2, 6, 10 §§;nya 2 a, 2 b, 11 §§, rubr. närmast före 11 §
SFS-nummer
2019:179
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.
 • 2. Äldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2019:179) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

Lag (2019:178) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:42, bet. 2018/19:JuU20, rskr. 2018/19:160, direktiv (EU) 2016/1919
Omfattning
ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:178
Rubrik
Lag (2019:178) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

Lag (2019:177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:42, bet. 2018/19:JuU20, rskr. 2018/19:160, direktiv (EU) 2016/1919
Omfattning
ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:177
Rubrik
Lag (2019:177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Lag (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:11, bet. 2018/19:SkU6, rskr. 2018/19:140
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
upph. 4, 5 §§;nuvarande 6 § betecknas 3 §;ändr. 1 §, bil.
SFS-nummer
2019:175
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 • 2. Lagen ska tillämpas första gången i fråga om
  • a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,
  • b) andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och
  • c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet på begäran som framställs dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare oavsett till vilket år beskattningsanspråket är att hänföra.
Rubrik
Lag (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Lag (2019:169) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

2019-04-04

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:53, bet. 2018/19:SfU24, rskr. 2018/19:16
Ikraft
2020-01-01
Omfattning
upph. 4, 5, 6 §§
SFS-nummer
2019:169
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2019:169) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Lag (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

2019-03-30

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2018/19:53, bet. 2018/19:SfU24, rskr. 2018/19:161
Ikraft
2019-03-29
SFS-nummer
2019:168

Lag (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

2019-03-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:32, bet. 2018/19:SkU9, rskr. 2018/19:152
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
ändr. 11, 21 §§
SFS-nummer
2019:155
Övergångsbestämmelse

Bilaga 1 till lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Kartorna är inte med.

Väg Från Till nr

E 4 E 10 E 12 E 14 E 22 trafikplats) E 65 Uppsala (Gnista trafikplats) Töre Holmsund Sundsvall Karlskrona (Vedeby trafikplats) Norrköping (Skälvs Svedala (Svedala trafikplats) Finska gränsen Norska gränsen Norska gränsen Norska gränsen Ystad (hamnen)

Rubrik
Lag (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Lag (2019:153) om ändring i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
ändr.;ny 2 §
Ikraft
2019-03-24
SFS-nummer
2019:153
Rubrik
Lag (2019:153) om ändring i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

Lag (2019:152) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

2019-03-30

Författningstext

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Förarbeten
Prop. 2018/19:39, bet. 2018/19:TU8, rskr. 2018/19:150
Ikraft
2019-03-24
SFS-nummer
2019:152
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 24 mars 2019.
 • 2. För hamntjänstekontrakt som har ingåtts före den 15 februari 2017

och som inte är tidsbegränsade gäller lagen från och med den 1 juli 2025.

 • 3. Lagen gäller inte för tidsbegränsade kontrakt som har ingåtts före den 15 februari 2017.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation