lagen.nu

Nya och andrade lagar

Lag (2018:2060) om ändring i lagen (2018:1919) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2018-12-22

Författningstext

Förarbeten
Bet. 2018/19:KU17, rskr. 2018/19:92
Omfattning
ändr. 21 kap. 8 § i 2018:1919
SFS-nummer
2018:2060
Rubrik
Lag (2018:2060) om ändring i lagen (2018:1919) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2018:2059) om ändring i lagen (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2018-12-22

Författningstext

Förarbeten
Bet. 2018/19:KU17, rskr. 2018/19:92
Omfattning
ändr. 21 kap. 8 § i 2018:691
SFS-nummer
2018:2059
Rubrik
Lag (2018:2059) om ändring i lagen (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2018:2040) om ändring i lagen (2018:1206) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2018-12-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:6
Omfattning
ändr. 24 kap. 10 §, 25 a kap. 23 § i 2018:1206
SFS-nummer
2018:2040
Rubrik
Lag (2018:2040) om ändring i lagen (2018:1206) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Lag (2018:2039) om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2018-12-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60
Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §;ny p 3 ikrafttr.- övergångsbest. till 2018:1143
SFS-nummer
2018:2039
Rubrik
Lag (2018:2039) om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Lag (2018:2038) om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel

2018-12-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60
Omfattning
ändr. p 4 ikraft- och övergångsbest. till 2018:1139
SFS-nummer
2018:2038
Rubrik
Lag (2018:2038) om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel

Lag (2018:2037) om ändring i lagen (2018:625) om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2018-12-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60
Omfattning
ändr. 23 kap. 2 § i 2018:625
SFS-nummer
2018:2037
Rubrik
Lag (2018:2037) om ändring i lagen (2018:625) om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2018:2036) om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2018-12-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. kap. 1, 9, 15, 16, 18, 22 §§, 3 kap. 1, 2, 5, 11 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap. 3 §;ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
SFS-nummer
2018:2036
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:2036) om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Lag (2018:2035) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

2018-12-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 9, 15, 16, 18, 21 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 6 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3, 4 §§;ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
SFS-nummer
2018:2035
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:2035) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

Lag (2018:2034) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2018-12-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 17 §, 22 a kap. 5, 6, 7, 8 §§, 22 b kap. 5, 6, 7, 8, 9 §§, 26 kap. 19 a §, 44 kap. 3 §, 52 kap. 1 §, 62 kap. 8 §, 63 kap. 1, 7, 8 §§, 66 kap. 5, 7 §§, 67 kap. 12 §, rubr. närmast före 63 kap. 7 §;nytt 49 b kap, nya 51 kap. 2 §, 52 kap. 8 c §, rubr. närmast före 52 kap. 8 c §
SFS-nummer
2018:2034
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:2034) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2018:2033) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2018-12-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60
Omfattning
ändr. 27 kap. 2 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2033
Rubrik
Lag (2018:2033) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2018:2030) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

2018-12-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53
Omfattning
ändr. 5 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 18 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2030
Rubrik
Lag (2018:2030) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Lag (2018:2029) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2018-12-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53
Omfattning
ändr. 12 kap. 7 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2029
Rubrik
Lag (2018:2029) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lag (2018:2028) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

2018-12-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53, direktiv 2008/48/EG
Omfattning
ändr. 2, 6 b, 8 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2028
Rubrik
Lag (2018:2028) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

Lag (2018:2027) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2018-12-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53
Omfattning
ändr. 30 kap. 6 b §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2027
Rubrik
Lag (2018:2027) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2018:2026) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2018-12-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53
Omfattning
ändr. 4 kap. 15 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2026
Rubrik
Lag (2018:2026) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Lag (2018:2025) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

2018-12-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53
Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2025
Rubrik
Lag (2018:2025) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Lag (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

2018-12-15

Författningstext

Departement
Finansdepartementet V
Förarbeten
Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2024
Övergångsbestämmelse

Lag (2018:2022) om ändring i lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

2018-12-13

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:3, bet. 2018/19:FiU29, rskr. 2018/19:54
Omfattning
nuvarande 24 § betecknas 25 §, rubr. närmast före 24 § sätts närmast före 25 §;nya 4 a, 24 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraft
2019-01-02
SFS-nummer
2018:2022
Rubrik
Lag (2018:2022) om ändring i lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

Lag (2018:2021) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

2018-12-13

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:3 bet. 2018/19:FiU29, rskr. 2018/19:54
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2021
Rubrik
Lag (2018:2021) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Lag (2018:2020) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2018-12-13

Författningstext

Förarbeten
Prop 2018/19:3, bet 2018/19:FiU29, rskr. 2018/19:54
Omfattning
ändr. 23 kap. 15 §
Ikraft
2019-01-02
SFS-nummer
2018:2020
Rubrik
Lag (2018:2020) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lag (2018:2019) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

2018-12-13

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2018/19:3, bet 2018/19:FiU29, rskr 2018/19:54
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
nuvarande 17 § betecknas 19 §;ändr. 1, 2, 3, 11, 14, 15 §§, rubr. närmast före 14 §;nya a, 14 a, 17, 18 §§, rubr. närmast före 9 a, 18, 19 §§
SFS-nummer
2018:2019
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:2019) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Lag (2018:2013) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

2018-12-13

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:271, bet. 2018/19:FiU14, rskr. 2018/19:52
Omfattning
ändr. 4 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 18 §§, 5 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 5, 8 §§;nya 4 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 5 a, 8 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 a §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2013
Rubrik
Lag (2018:2013) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Lag (2018:2002) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

2018-12-13

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44
Omfattning
ny 4 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2002
Rubrik
Lag (2018:2002) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Lag (2018:2001) om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

2018-12-13

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44
Omfattning
upph. 13, 16, 17 §§, rubr. närmast före 13, 16, 17 §§;ändr. 3, 12, 14 §§, rubr. närmast före 3 §;ny 3 a §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2001
Rubrik
Lag (2018:2001) om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Lag (2018:2000) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2018-12-13

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44
Omfattning
ändr. 21 kap. 7 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2000
Rubrik
Lag (2018:2000) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2018:1999) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

2018-12-13

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44
Omfattning
upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §;ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1999
Rubrik
Lag (2018:1999) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

Lag (2018:1998) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

2018-12-13

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44
Omfattning
upph. 15, 16 §§, rubr. närmast före 15, 16 §§;ändr. 2, 12 §§, rubr. närmast före 2 §;ny 2 a §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1998
Rubrik
Lag (2018:1998) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Lag (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

2018-12-13

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:274, bet. 2018/19:SoU5, rskr. 2018/19:50
Ikraft
2020-07-01
Omfattning
ändr. 10 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 5 §
SFS-nummer
2018:1997
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
  • 2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt äldre föreskrifter om möjligheter till anställning i landstingen för läkares allmäntjänstgöring ska gälla.
Rubrik
Lag (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Lag (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

2018-12-13

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:274, bet. 2018/19:SoU5, rskr. 2018/19:50
Ikraft
2020-07-01
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §
SFS-nummer
2018:1996
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
  • 2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt äldre föreskrifter om praktisk tjänstgöring ska gälla.
Rubrik
Lag (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Lag (2018:287) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

2018-12-10

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Omfattning
ändr. 9 kap. 2 §, 10 kap. 3 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:287
Rubrik
Lag (2018:287) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

Lag (2018:286) om ändring i lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister

2018-12-10

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Omfattning
ändr. 11, 18, 19 §§ ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:286
Rubrik
Lag (2018:286) om ändring i lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister

Lag (2018:285) om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

2018-12-10

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Omfattning
ändr. 4 kap. 1, 21 §§, 5 kap. 1 §;ny 22 a §, rubr. närmast före 4 kap. 22 a §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:285
Rubrik
Lag (2018:285) om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

Lag (2018:284) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

2018-12-10

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Omfattning
ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:284
Rubrik
Lag (2018:284) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Lag (2018:283) om ändring i revisorslagen (2001:883)

2018-12-10

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Omfattning
ändr. 26 a, 27 c §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:283
Rubrik
Lag (2018:283) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Lag (2018:282) om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister

2018-12-10

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 13, 14 §§;ny 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:282
Rubrik
Lag (2018:282) om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister

Lag (2018:280) om ändring i sjölagen (1994:1009)

2018-12-10

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 a §, 2 kap. 29 §, 22 kap. 4 §;ny 2 kap. 29 a §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:280
Rubrik
Lag (2018:280) om ändring i sjölagen (1994:1009)

Lag (2018:279) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

2018-12-10

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Omfattning
ändr. 12 §;ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:279
Rubrik
Lag (2018:279) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Lag (2018:278) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

2018-12-10

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Omfattning
ändr. 9 d, 9 g §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:278
Rubrik
Lag (2018:278) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

Lag (2018:276) om ändring i firmalagen (1974:156)

2018-12-10

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:23
Omfattning
ändr. 18 c, 18 f §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:276
Rubrik
Lag (2018:276) om ändring i firmalagen (1974:156)

Lag (2018:275) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

2018-12-10

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Omfattning
ändr. 19 kap. 4 §;ny 19 kap. 4 a §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:275
Rubrik
Lag (2018:275) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Lag (2018:274) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

2018-12-10

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Omfattning
ändr. 35 d, 35 g §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:274
Rubrik
Lag (2018:274) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

Lag (2018:273) om ändring i patentlagen (1967:837)

2018-12-10

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Omfattning
ändr. 57 d, 57 g §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:273
Rubrik
Lag (2018:273) om ändring i patentlagen (1967:837)

Lag (2018:272) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

2018-12-10

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Omfattning
ändr. 53 d, 53 g §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:272
Rubrik
Lag (2018:272) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Lag (2018:271) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg

2018-12-10

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Omfattning
ändr. 1 a, 48, 51 §§;ny 48 a §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:271
Rubrik
Lag (2018:271) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg

Lag (2018:270) om ändring i jordabalken

2018-12-10

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Omfattning
ändr. 19 kap. 22 §;ny 19 kap. 25 a §, rubr. närmast före 19 kap. 25 a §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:270
Rubrik
Lag (2018:270) om ändring i jordabalken
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation