lagen.nu

Nya och andrade forordningar och ovriga forfattningar

Förordning (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

2019-06-24

Författningstext

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2019-06-20
SFS-nummer
2019:470

Förordning (2019:469) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-07-21
SFS-nummer
2019:469
Rubrik
Förordning (2019:469) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Förordning (2019:468) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 3, 4, 11, 20, 21, 22 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:468
Rubrik
Förordning (2019:468) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Förordning (2019:467) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraft
2019-07-21
SFS-nummer
2019:467
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2019:467) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Förordning (2019:466) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 3, 4 och 5 a §§, bil.;ny 5 g §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:466
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2019:466) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Förordning (2019:465) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
direktiv 96/67EG
Omfattning
nya 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5, 6 §§
Ikraft
2019-08-01
SFS-nummer
2019:465
Rubrik
Förordning (2019:465) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Förordning (2019:461) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:461
Rubrik
Förordning (2019:461) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Förordning (2019:458) om ändring i förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2019-08-01
SFS-nummer
2019:458
Rubrik
Förordning (2019:458) om ändring i förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

Förordning (2019:457) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:457
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
 • 2. Förordningen tillämpas inte på gåvor som lämnats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2019:457) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

Förordning (2019:456) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

2019-06-24

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:456

Förordning (2019:448) om upphävande av förordningen (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph.
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:448
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
 • 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2019:448) om upphävande av förordningen (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019

Förordning (2019:446) om ändring i förordningen (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:446
Rubrik
Förordning (2019:446) om ändring i förordningen (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Förordning (2019:445) om ändring i förordningen (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph. 6 §;ändr. 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:445
Rubrik
Förordning (2019:445) om ändring i förordningen (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet

Förordning (2019:444) om ändring i förordningen (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph. 1 a §
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:444
Rubrik
Förordning (2019:444) om ändring i förordningen (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen

Förordning (2019:443) om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 21, 22 §§
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:443
Rubrik
Förordning (2019:443) om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

Förordning (2019:442) om upphävande av förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:442
Rubrik
Förordning (2019:442) om upphävande av förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

Förordning (2019:441) om upphävande av förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:441
Rubrik
Förordning (2019:441) om upphävande av förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Förordning (2019:440) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:440
Rubrik
Förordning (2019:440) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)

Förordning (2019:439) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph. 9 §, ändr. 10 §
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:439
Rubrik
Förordning (2019:439) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Kustbevakningsdataförordning (2019:438)

2019-06-24

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:438

Förordning (2019:428) om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 7 §§
Ikraft
2019-08-01
SFS-nummer
2019:428
Rubrik
Förordning (2019:428) om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket

Förordning (2019:427) om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och EU:s förordning om referensvärden

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 10 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:427
Rubrik
Förordning (2019:427) om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och EU:s förordning om referensvärden

Förordning (2019:426) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft
2019-07-21
SFS-nummer
2019:426
Rubrik
Förordning (2019:426) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

Förordning (2019:425) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2019-07-21
SFS-nummer
2019:425
Rubrik
Förordning (2019:425) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument

Förordning (2019:424) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

2019-06-24

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Ikraft
2019-07-21
SFS-nummer
2019:424

Förordning (2019:413) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 kap. 6 §, 9 kap. 7, 9, 10, 12 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:413
Rubrik
Förordning (2019:413) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Förordning (2019:411) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:411
Rubrik
Förordning (2019:411) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Förordning (2019:409) om ändring i kustbevakningsförordningen (2019:83)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:409
Rubrik
Förordning (2019:409) om ändring i kustbevakningsförordningen (2019:83)

Förordning (2019:408) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Jfr direktiv 2014/92/EU
Omfattning
upph. 7 §;ändr. 8 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:408
Rubrik
Förordning (2019:408) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Förordning (2019:406) om ändring i valförordningen (2005:874)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2019-08-01
SFS-nummer
2019:406
Rubrik
Förordning (2019:406) om ändring i valförordningen (2005:874)

Förordning (2019:405) om ändring i förordningen (2019:197) om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 § i 2019:197
SFS-nummer
2019:405
Rubrik
Förordning (2019:405) om ändring i förordningen (2019:197) om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik

Förordning (2019:404) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 3, 17 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:404
Rubrik
Förordning (2019:404) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Förordning (2019:403) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:403
Rubrik
Förordning (2019:403) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

Förordning (2019:402) om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:402
Rubrik
Förordning (2019:402) om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik

Förordning (2019:401) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 4 §, 6 kap. 3 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:401
Rubrik
Förordning (2019:401) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

Förordning (2019:400) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 3 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:400
Rubrik
Förordning (2019:400) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

Förordning (2019:399) om ändring i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:399
Rubrik
Förordning (2019:399) om ändring i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie

Förordning (2019:398) om ändring i avgasreningsförordningen (2011:345)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 5, 11 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:398
Rubrik
Förordning (2019:398) om ändring i avgasreningsförordningen (2011:345)

Förordning (2019:397) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 1, 6, 8, 10 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:397
Rubrik
Förordning (2019:397) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

Förordning (2019:396) om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 3, 13 §§, 4 kap. 8, 18, 21, 25 §§, 5 kap. 1 och 6 §§, 6 kap. 13, 28 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:396
Rubrik
Förordning (2019:396) om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

Förordning (2019:395) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:395
Rubrik
Förordning (2019:395) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2019:394) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 13, 16, 37, 41 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:394
Rubrik
Förordning (2019:394) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

Förordning (2019:393) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:393
Rubrik
Förordning (2019:393) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

Förordning (2019:392) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 5, 10 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:392
Rubrik
Förordning (2019:392) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Förordning (2019:391) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:391
Rubrik
Förordning (2019:391) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Förordning (2019:390) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:390
Rubrik
Förordning (2019:390) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2019:389) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 a, 17 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:389
Rubrik
Förordning (2019:389) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2019:388) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 kap. 4, 8 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:388
Rubrik
Förordning (2019:388) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2019:387) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 7, 12 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:387
Rubrik
Förordning (2019:387) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Förordning (2019:386) om ändring i vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:386
Rubrik
Förordning (2019:386) om ändring i vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap

Förordning (2019:385) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:385
Rubrik
Förordning (2019:385) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Förordning (2019:384) om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph.
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:384
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
 • 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
  • a) ärenden som har inletts före ikraftträdandet,
  • b) godkännande vid en ursprungskontroll av ett fordon som har meddelats före ikraftträdandet, och
  • c) överklagande av beslut som har meddelats med stöd av den förordningen.
Rubrik
Förordning (2019:384) om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Förordning (2019:383) om fordons registrering och användning

2019-06-24

Författningstext

Departement
Infrastrukturdepartementet
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:383
Övergångsbestämmelse

Vägtrafikdataförordning (2019:382)

2019-06-24

Författningstext

Departement
Infrastrukturdepartementet
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:382
Övergångsbestämmelse

Bilaga 1. Fordon

Följande uppgifter som rör fordon ska föras in i vägtrafikregistret:

 • 1. Identitetsuppgifter

I fråga om fordonsägare, ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211), ackrediterade besiktningsorgan, innehavare av saluvagnslicens, skattskyldig enligt avsnitt 4.2 och avgiftsskyldig enligt avsnitt 5.2 ska följande identitetsuppgifter föras in i vägtrafikregistret:

Fullständigt namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress eller, om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

En adress i ett annat land får anges om adress i Sverige saknas för

 • 1. ägaren i fråga om tillfällig registrering av ett fordon och ägaren är en fysisk person,
 • 2. en sådan ackrediterad verkstad som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211),
 • 3. en skattskyldig enligt avsnitt 4.2, eller
 • 4. en avgiftsskyldig enligt avsnitt 5.2.

För nuvarande och föregående fordonsägare och innehavare av saluvagnslicens ska även följande identitetsuppgifter antecknas:

 • - Hemortskommun
 • - Hemortslän

I fråga om ursprungskontroll får ägarens e-postadress i förekommande fall anges.

 • 2. Fordonsuppgifter

2.1 Fordon

Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen.

Dessutom ska följande uppgifter antecknas:

Drivmedel

EG-typgodkännande

 • - intyg nr
 • - utfärdandedatum
 • - variant
 • - version
 • - informationsdokument nr

Fabrikat/typ

Fordonsår

Färg

Identifieringsmärkning

 • - fordonsidentifieringsnummer eller motsvarande

Miljöklass eller utsläppsklass

Modellkod

Passagerare, antal

Registreringsnummer och beteckning på skylt för beskickningsfordon respektive personlig skylt

Sittplatser, antal

Släpvagnsvikt

Tankvolym

Tjänstevikt

Totalvikt

Modellkod, tankvolym och fordonsår antecknas inte för EG- typgodkända fordon

2.2 Ägare

Antal ägare

Nuvarande och föregående ägare

2.3 Allmänt

Avgifter

Avregistrering

Avställning

Besiktningsskyldighet

Beslag

Beslut om ianspråktagande av fordon enligt lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Efterlysning

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet

Försäkring

 • - företag
 • - datum för tecknande
 • - försäkring saknas

Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras av en bil som framförs av förare med körkortsbehörighet B

Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning till återförsäljare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör för vilken Transportstyrelsen enligt 15 kap. 1 § 3 eller 7 § 4 förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning har föreskrivit eller i det enskilda fallet medgett att bestämmelserna i förordningen ska gälla

Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt

Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år

Körförbud

Påställning

Registrering

 • - datum för registrering i Sverige
 • - datum för första registrering av ett importerat fordon oavsett första registreringsland

Registreringsbevis med kontrollnummer

Registreringsskylt

 • - ersättningsskylt
 • - stulen skylt
 • - omhändertagen skylt

Skatter

Tillstånd enligt lagen (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon

Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet

Uttagning för användning inom totalförsvaret

2.4 Besiktning, efterkontroll, flygande inspektion och annan kontroll

Ackrediterade besiktningsorgan

 • - besiktningsorganet
 • - besiktningsstationer
 • - datum för ackrediteringen
 • - fordonskategorier som ackrediteringen avser
 • - förändringar eller återkallelser av ackrediteringen
 • - län som ackrediteringen avser

Ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211)

Bedömningskod för respektive brist

Besiktningsorgan och besiktningsstation där besiktningen utförts

Besiktningstekniker som utfört och rapporterat besiktningen

Datum och klockslag då besiktningen utförts

Datum när besiktning senast ska ha skett

Detalj-, positions-, läges- och bristkod

Fordonsidentifieringsnummer vid underkänd registreringsbesiktning

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet

Godkänt besiktningsresultat

Identifieringsnummer för besiktningsprotokoll

Lämplighetsbesiktning

 • - användning
 • - godkännande

Län där besiktningen utförts

Motivering av underkänd besiktning eller orsak till icke slutförd besiktning

Myndighetskod

Mätvärden

 • - bromskraftsvärde
 • - retardationsvärde
 • - avgasvärde

Resultat av mopedbesiktning

Riskvärde

Underkänt besiktningsresultat

Vägmätarställning

2.5 Saluvagnslicens

Beteckning på saluvagnsskylt

Datum för beviljande av licensen

Fordonsslag som licensen avser

Försäkringsföretag

Försäkringstyp

Upphörande av licensen med angivande av datum

2.6 Tillfällig registrering

Fordonsuppgifter

Fabrikat/typ

Fordonsidentifieringsnummer eller annan identifieringsmärkning

Land varifrån fordonet kommer

Tidigare utländskt registreringsnummer

Tillfälligt registreringsnummer

Typ av tidigare utländsk registrering (begränsat brukande eller inte)

Typ av tillfällig registrering

Allmänna uppgifter

Datum för registrering

Efterlysning

Försäkring

 • - datum för tecknande
 • - företag
 • - försäkring saknas

Giltighetstid

Registreringsbevis

Registreringsskylt

 • - ersättningsskylt
 • - omhändertagen skylt
 • - stulen skylt

2.7 Ursprungskontroll

Fordonsuppgifter

Datum då fordonet fördes in i Sverige

Fabrikat, typ

Fordonsidentifieringsnummer, motornummer (anges endast för motorcykel och moped) eller annan identifieringsmärkning

Fordonsslag

Fordonsår (årsmodell, tillverkningstidpunkt eller datum då fordonet för första gången togs i bruk)

Färg

Ursprungsland och ursprung

Utländskt eller tidigare registreringsnummer

Vägmätarställning

Allmänna uppgifter

Avgifter

Efterlysning

Godkänd ursprungskontroll

Icke godkänd ursprungskontroll

 • - avvisad
 • - orsak till icke godkänd ursprungskontroll
 • - underkänd

Uppgifter från internationella register

Ärendenummer

2.8 Besiktningsverksamhet

Uppgifter från besiktningsorgan som behövs för fullgörande av Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574).

 • 3. Uppgifter om felparkeringsavgifter

3.1 Fordon

Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen.

Dessutom antecknas följande uppgifter:

 • - Fordonsår
 • - Modellbeteckning
 • - Registreringsnummer

I förekommande fall antecknas följande uppgifter:

 • - Beteckning på personlig skylt
 • - Beteckning på skylt för beskickningsfordon

3.2 Ägare

Registrerad ägare vid tidpunkten för utfärdandet av parkeringsanmärkningen.

3.3 Allmänt

Belopp

Datum för utfärdande

Datum för överlämnandet

Den kommun inom vilken anmärkningen har utfärdats

Erinran och datum för erinran

Kod för ansvarig kronofogdemyndighet

Rättelsemeddelande

Undanröjande

Uppgift om att ett ärende har lämnats över till Kronofogdemyndigheten

Åläggande och datum för åläggande

Återbetalningsdatum

Ärendenummer

 • 4. Uppgifter om trängselskatt

4.1 Passagen

Betalstation

Den kommun inom vilken passagen skett

Fordonets landskod

Fordonets vikt

Fordonsslag

Kontrollpunkt

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Skattebelopp för passagetidpunkten

Tidpunkt för passagen

4.2 Beslut om trängselskatt och tilläggsavgift

Belopp

Beslutsdatum

Den skattskyldige

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter:

 • - Landskod
 • - Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för passage, betalstation och kontrollpunkt

4.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden)

Användningsförbud

Beslut om undantag från skatteplikt som meddelats med stöd av 6 § lagen (2004:629) om trängselskatt

Betalning

Undanröjande

utfärdad betalningsuppmaning

Återbetalning

Överlämnande till kronofogdemyndigheten

 • 5. Uppgifter om infrastrukturavgifter

5.1 Passagen

Avgiftsbelopp

Betalstation

Fordonets landskod

Fordonets vikt

Fordonsslag

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för passagen

5.2 Beslut om infrastrukturavgift, förseningsavgift och tilläggsavgift

Belopp

Beslutsdatum

Den avgiftsskyldige

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter:

 • - Landskod
 • - Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för passage och betalstation

5.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden)

Användningsförbud

Betalning

Undanröjande

utfärdad betalningsuppmaning

Återbetalning

Överlämnande till Kronofogdemyndigheten

 • 6. Övrigt

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av frågor eller ärenden som rör fordonsverksamheten.

Bilaga 2. Behörigheter

Följande uppgifter som rör behörigheter ska föras in i vägtrafikregistret:

 • 1. Identitetsuppgifter

Följande identitetsuppgifter ska föras in i vägtrafikregistret:

Fullständigt namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer, födelse- datum eller motsvarande

För utfärdande av förarkort, födelseort

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

Identitetsuppgifter som inte har samband med annan registrering får föras in om det behövs för att underlätta handläggningen av körkortsärenden eller ärenden om förarbevis.

2. Körkortsuppgifter Särskilda bestämmelser om gallring
2.1 Körkort
Ansökan med anledning av förlängning av giltighet för körkortsbehörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) och beslut med anledning av en sådan ansökan Uppgift om ett beslut ska gallras när uppgiften om körkort gallras
Ansökan om godkännande av handledare och beslut med anledning av ansökan Uppgiften om ansökan ska gallras när beslut har meddelats
Har ett godkännande som handledare upphört att gälla enligt 4 kap. 8 § körkortslagen (1998:488) ska uppgiften gallras fem år efter det att godkännandet upphörde att gälla
Ansökan om innehav av körkort med villkor om alkolås och beslut med anledning av en sådan ansökan Uppgiften om ansökan ska gallras när ärendet slutligt har avgjorts
Ett avslagsbeslut ska gallras fem år efter beslutet
Ansökan om körkortstillstånd och beslut med anledning av ansökan Uppgiften om ansökan ska gallras när beslut har meddelats
Uppgift om ett beslut ska gallras fem år efter beslutet. Om ett ingripande har skett mot ett meddelat körkortstillstånd, ska tillståndet gallras när ingripandet gallras
Ansökan om undantag och beslut med anledning av en ansökan
Ansökan om utbyte av ett utländskt körkort mot ett svenskt eller om ersättande av ett utländskt körkort med ett svenskt och beslut som rör en sådan ansökan Uppgiften om ansökan ska gallras när ärendet har avgjorts
Beslut om att utbyte eller ersättande inte medges ska gallras fem år efter beslutet

Behörighet för förarbevis enligt körkortslagen (1998:488) Uppgiften ska gallras när förarbeviset har förnyats enligt 3 kap. 14 § och 21 § 5 körkortslagen (1998:488) och giltighetstiden för förarbeviset har löpt ut. Uppgiften ska inte gallras om någon annan uppgift än giltighetstid för förarbeviset har ändrats

Beslut med anledning av en ansökan om förnyelse

Beslut med anledning av övervägande om körkortsingripande och delgivning av ett sådant beslut i visst fall Uppgifterna ska gallras fem år efter beslutet. Om det vid denna tidpunkt finns ett beslut som avser körkortstillståndet och som inte är gallrat, ska en gallring av uppgifterna i stället ske när beslutet om körkortstillståndet gallras
Beslut om traktorkort Uppgiften ska gallras när ett nytt beslut om traktorkort har meddelats, men inte om någon uppgift i traktorkortet har ändrats
Dag då giltighetstid för körkortsbehörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) går ut Uppgiften ska gallras när uppgiften om körkort gallras
Dag för utfärdande av förarbevis Uppgiften ska gallras när uppgiften om förarbevis gallras
Dag för utfärdande av körkort Uppgiften ska gallras när uppgiften om körkort gallras
Föreläggande enligt 3 kap. 18 § körkortsförordningen (1998:980) att ansöka om förnyelse av körkortet eller förarbeviset och delgivning av ett sådant föreläggande Uppgifterna ska gallras när körkortet eller förarbeviset har förnyats
Föreläggande enligt 3 kap. 18 a § körkortsförordningen (1998:980) att visa att förutsättningar för att förnya körkortet finns och delgivning av ett sådant föreläggande Uppgifterna ska gallras när körkortet har förnyats
Förlust av en behörighetshandling Uppgifterna ska gallras när uppgiften om behörighetshandling gallras
Giltighetstid för beslut om interimistiskt körkortsingripande
Giltighetstid för körkort och förarbevis Uppgiften ska gallras när uppgiften om körkort eller förarbevis gallras
Krav på personutredning, prövotid, läkarintyg, körkortstillstånd eller förarprov
Körkortsbehörighet Uppgifterna ska gallras när körkortet har förnyats enligt 3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) och giltighetstiden för körkortet har löpt ut
Uppgifterna ska inte gallras om någon annan uppgift än giltighetstid för körkortet har ändrats
Körkortsingripande övervägs Uppgiften ska gallras när ärendet är slutligt avgjort
Ogiltighet av förarbevis enligt 3 kap. 21 § 4 och 3 kap. 13 § första stycket 1 , 2 och 7 och andra stycket körkortslagen (1998:488)
Ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § första stycket 1 , 2, 4, 5 och 7 och andra stycket körkortslagen (1998:488)
Prövotid Uppgiften ska gallras när uppgiften om körkort gallras
Spärrtid
Uppgift om att ett beslut om körkortsingripande har överklagats
Uppgift om innehav av ett utländskt körkort, den stat som har utfärdat körkortet, utfärdandedag och körkortsnummer eller motsvarande Uppgiften ska gallras fem år efter registreringen om inte ett ingripande har gjorts mot det utländska körkortet, körkortet har bytts ut eller beslut har fattats om handledare
Uppgift om omhändertagande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488) och delgivning av ett sådant beslut
Uppgift om medgivande enligt 2 kap. 11 § körkortslagen (1998:488) Uppgifterna ska gallras när giltighetstiden för medgivandet har gått ut
Villkorstid för innehav av körkort med villkor om alkolås enligt 5 kap. 17 § körkortslagen (1998:488)
Villkor och begränsningar för körkort, körkortstillstånd eller traktorkort Uppgiften ska gallras när uppgiften om körkort, körkortstillstånd eller traktorkort gallras
Överlämnande av en behörighetshandling Uppgiften ska gallras när uppgiften om behörighetshandling gallras
2.2 Belastningsuppgifter

Anmälan enligt 7 kap. 9 § första stycket 3 körkortsförordningen (1998:980) Uppgiften ska gallras tre år efter det att anmälan fördes in i registret

Anmälan enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) Uppgiften ska gallras fem år efter det att anmälan fördes in i registret
Återkallelsegrund Uppgiften ska gallras när ingripandeuppgiften gallras
2.3 Utbildning och förarprov
Beslut om undantag Uppgiften ska gallras fem år efter det att undantaget beslutades
Uppgift om genomförd introduktionsutbildning som avses i 4 kap. 2 § andra stycket och 7 § första stycket 4 körkortslagen (1998:488) och datum för genomförandet Uppgifterna ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes
Uppgift om genomförd riskutbildning som avses i 4 kap. 13 § körkortsförordningen (1998:980) , typ av utbildning, behörighet som utbildningen avser och datum för genomförd utbildning Uppgifterna ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes
Uppgifterna ska inte gallras för den som har genomgått en riskutbildning för motorcykel och har fått behörigheten A1 eller A2 men inte behörigheten A.
Uppgiften ska dock gallras om behörigheten A1 eller A2 har återkallats och ett nytt förarprov krävs för att återfå behörigheten
Uppgift om genomförd utbildning som avses i 7 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, behörighet som utbildningen avser, lärare (för förarbevis) och datum för genomförd utbildning Uppgifterna ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes
Uppgift om genomfört kunskaps eller körprov enligt 2 kap. 7 a § eller 3 kap. 4 § körkortslagen (1998:488) och datum för genomförandet Uppgifterna ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Uppgift om genomfört kunskapsprov enligt 3 kap. 20 § körkortslagen (1998:488) Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Uppgift om genomfört kunskapsprov som avses i 9 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, den behörighet som provet avser, provförrättare och datum för genomförandet Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Utbildningsanordnare och rapportör som har rapporterat genomförd utbildning och datum för rapporteringen Uppgifterna ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes
Provanordnare och rapportör eller förarprövare som har rapporterat genomfört kunskaps eller körprov och datum för rapporteringen Uppgifterna ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

2.4 Körkortstillverkning och tillverkning av förarbevis

Datum för inkommen grundhandling

Fotografisk bild

Leveransdatum för förarbevis

Leveransdatum och nummer för ett rekommenderat brev för körkort

Namnteckning

Referensnummer

Samtliga uppgifter i ett utfärdat körkort eller förarbevis

2.5 Övrigt

Uppgifter överförda från alkolås Uppgifterna ska gallras efter tio år
3. Uppgifter om yrkesmässig trafik och taxitrafik Särskilda bestämmelser om gallring
3.1 Taxiförarlegitimation
Beslut med anledning av förnyelse
Beslut om förhandsbesked Uppgiften om beslut ska gallras fem år efter det att beslutet meddelades
Beslut om inhibition
Beslut om taxiförarlegitimation Uppgiften om beslut ska gallras fem år efter beslutet
Beslut om varning eller återkallelse
Delgivning av ett sådant beslut
Den myndighet som har meddelat ett beslut
Giltighetstid för ett beslut om interimistisk återkallelse
Giltighetstid för taxiförarlegitimation
Krav på läkarintyg
Ogiltighet av taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 11 § taxitrafiklagen (2012:211)
Olämplighetstid vid avslag
Olämplighetstid vid återkallelse
Omhändertagande enligt 4 kap. 9 § taxitrafiklagen (2012:211)
Delgivning av ett sådant beslut
Uppgift om genomfört körprov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § 5 taxitrafiklagen (2012:211) och datum för genomförandet Uppgifterna ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Förarprövare som körprov för taxiförarlegitimation avlagts inför Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskompetens enligt 3 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211) och datum för genomförandet Uppgifterna ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Förarprövare som rapporterat genomfört skriftligt prov i yrkeskompetens och datum för rapporteringen Uppgifterna ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Villkor och begränsningar för taxiförarlegitimation
Överlämnande av en legitimationshandling
3.2 Belastningsuppgifter som avser taxiförarlegitimation
Beslut eller anmälan enligt 6 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238) från andra myndigheter som rör innehavare av taxiförarlegitimation
Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 4 kap. 14 § taxitrafiklagen (2012:211)
Återkallelsegrund
3.3 Tillverkning av taxiförarlegitimation
Datum för inkommen grundhandling
Fotografisk bild
Namnteckning
3.4 Yrkesmässig trafik och taxitrafik
Innehav av bevis om yrkeskompetens enligt 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
Innehav av intyg om förarutbildning för transport av farligt gods enligt lagen ( 2006:263 ) om transport av farligt gods (ADR-intyg) och uppgifter som rör ett sådant intyg
Uppgift om genomfört skriftligt prov för förare i yrkeskompetens som anges i 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter och datum för genomförandet Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskunnande enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1071/2009 och datum för genomförandet Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § första stycket taxitrafiklagen (2012:211) och datum för genomförandet Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Förarprövare som rapporterat genomfört prov och datum för rapporteringen Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
4. Uppgifter om färdskrivarkort

Ansökan om färdskrivarkort och beslut med anledning av ansökan

Datum för:

 • - anmälan om att kortet inte fungerar
 • - avvisning
 • - delgivning av beslut
 • - ersättning av kort
 • - förlustanmälan
 • - förnyelse
 • - godkännande
 • - indragning
 • - konfiskering
 • - personalisering
 • - stöldanmälan
 • - under utbyte
 • - utbyte
 • - utfärdande
 • - återkallelse

Datum när kortet

 • - inte längre är giltigt
 • - har avsänts
 • - har lämnats in
 • - har lämnats ut

Fotografisk bild och namnteckning för förarkort

Giltighetstid

Kortnummer

Körkortsuppgifter som behövs för utfärdande av förarkort

5. Uppgifter om yrkesförarkompetens Särskilda bestämmelser om gallring
5.1 Yrkeskompetensbevis
Ansökan om dubblett av yrkeskompetensbevis Uppgiften ska gallras när en dubblett av yrkeskompetensbeviset har utfärdats enligt 4 kap. 4 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Datum för utfärdande av yrkeskompetensbevis
Förlust av yrkeskompetensbevis
Gemenskapskod
Giltighetstid för körkortsbehörigheter som ingår i ett yrkeskompetensbevis
Giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Körkortsbehörigheter som ett yrkeskompetensbevis avser
Körkortsnummer
Serienummer
Uppgift om genomförd utbildning, transportslag, typ av utbildning och datum för genomförd utbildning Uppgift om en tidigare genomförd fortbildning ska gallras när en ny fortbildning har genomförts och ett nytt yrkeskompetensbevis har utfärdats med stöd av denna fortbildning
Utbildningsanordnare och rapportör som har rapporterat utbildningen enligt 5 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens och datum för rapportering Uppgiften ska gallras när uppgiften om genomförd utbildning gallras
Överlämnande av yrkeskompetensbevis
5.2 Utländskt yrkeskompetensbevis och utländskt körkort i samband med utbildning och utfärdande av ett svenskt yrkeskompetensbevis
Utländskt yrkeskompetensbevis
Ansökan om utbyte av ett utländskt yrkeskompetensbevis enligt 4 kap. 5 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens Uppgiften ska gallras när ett yrkeskompetensbevis har utfärdats
Giltighetstid för förarbehörigheter som yrkeskompetensbeviset avser
Giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Serienummer
Utfärdandeland
Utländskt körkort
Datum för det första utfärdandet av förarbehörigheter som ett yrkeskompetensbevis avser
Körkortets giltighetstid
Körkortsnummer
Giltighetstid för förarbehörigheter som ett yrkeskompetensbevis avser
Utfärdandeland
5.3 Prov
Uppgift om genomfört kunskapsprov enligt 2 kap. 6 och 7 §§ förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Rapportör av genomfört kunskapsprov och datum för rapportering Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
5.4 Tillverkning av yrkeskompetensbevis
Fotografisk bild
Namnteckning
Samtliga uppgifter i ett utfärdat yrkeskompetensbevis
6. Övrigt

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av frågor eller ärenden som rör behörighetsverksamheten.

Bilaga 3. Tillstånd

Följande uppgifter som rör tillstånd ska föras in i vägtrafikregistret:

 • 1. Identitetsuppgifter

I fråga om tillståndshavare för yrkesmässig trafik, taxitrafik, biluthyrning, redovisningscentraler för taxitrafik och utbildning samt för ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare för färdskrivare ska följande identitets- uppgifter föras in i vägtrafikregistret:

Fullständigt namn eller företagsnamn

Personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

Landskod (om yrkesmässig trafik)

I fråga om den som är ansvarig för trafikutövningen eller verksamheten avseende redovisningscentraler för taxitrafik, övriga personer som har prövats enligt yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen (2012:211), lagen (1998:492) om biluthyrning eller lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, den som är juridiskt ombud för ett företag som bedriver yrkesmässig trafik, föreståndare för en redovisningscentral för taxitrafik i samband med dödsfall eller konkurs och personer som avses i avsnitt 6.2 ska följande identitetsuppgifter antecknas:

Fullständigt namn

Personnummer, samordningsnummer eller födelsedatum

Födelseort (om yrkesmässig trafik)

 • 2. Yrkestrafik, taxitrafik och biluthyrning

2.1 Tillstånd

Antal utfärdade kopior av gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 och förordning (EG) nr 1073/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 och kopiornas serienummer

Beslut om att det goda anseendet inte ska påverkas enligt artikel 6.2 a tredje stycket i förordning (EG) nr 1071/2009 och skälen för beslutet

Beslut om examensprov enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller 4 kap. 3 § yrkestrafiklagen (2012:210)

Beslut med anledning av en anmälan om utbyte m.m. enligt 2 kap. 5 § yrkestrafikförordningen (2012:237), 2 kap. 9 § taxitrafikförordningen (2012:238) eller 5 § förordningen (1998:780) om biluthyrning

Beslut med anledning av en anmälan om föreståndare enligt 2 kap. 15 § taxitrafiklagen (2012:211) eller 10 § lagen (1998:492) om biluthyrning, och beslutets giltighetstid

Beslut med anledning av en underrättelse om trafikansvarig enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1071/2009

Beslut om inhibition

Beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett gemenskapstillstånd eller av en eller flera kopior av ett gemenskapstillstånd enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 eller artikel 22 i förordning (EG) nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:

 • - datum för beslutet
 • - datum när en tillfällig indragning upphör

Beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1071/2009

Beslut om varning i fråga om eller återkallelse av ett taxitrafiktillstånd

Beslut om

Delgivning av ett beslut om återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

Delgivning av ett beslut om varning eller återkallelse av ett taxitrafiktillstånd

Giltighetstid för ett beslut om tillfällig indragning av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

Gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 och förordning (EG) nr 1073/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:

 • - begynnelsedatum
 • - serienummer
 • - sista giltighetsdatum
 • - tillståndsstatus

Intyg om yrkeskunnande enligt förordning (EG) nr 1071/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:

 • - datum för utfärdande av intyget
 • - land som har utfärdat intyget
 • - nummer på utfärdat intyg

Olämplighetsförklaring av trafikansvarig enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:

 • - datum när olämplighetsförklaringen börjar att gälla
 • - datum när olämplighetsförklaringen upphör att gälla
 • - åtgärder för att återupprätta det goda anseendet

Olämplighetstid vid avslag på en ansökan om tillstånd

Olämplighetstid vid återkallelse och vem eller vilka personer som avses

Slag av tillstånd

Tillståndshavare

Uppgift om konkursbeslut

Uppgift om tillståndshavarens dödsfall

Villkor och begränsningar i tillståndet

Upphörande av tillstånd

2.2 Fordon

Fordon som har anmälts att användas med stöd av ett tillstånd

2.3 Belastningsuppgifter Särskilda bestämmelser om gallring
Beslut eller anmälan enligt 5 kap. 1 eller 3 § yrkestrafikförordningen (2012:237) , 6 kap. 1 eller 3 § taxitrafikförordningen (2012:238) eller 10 eller 12 § förordningen (1998:780) om biluthyrning från andra myndigheter som rör ett tillstånd
Grund för återkallelse, tillfällig indragning eller olämplighetsförklaring
Uppgifter om överträdelser enligt artikel 6.1 tredje stycket b) eller bilaga IV till förordning (EG) nr 1071/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 som har begåtts i andra länder:
- datum för kontroll när överträdelsen konstaterades
- datum för laga kraft av avgörande avseende överträdelsen
- datum för överträdelsen
- land där överträdelsen konstaterades
- slag av överträdelse
- överträdelsens allvarlighetsgrad
Uppgift om riskvärde för ett företag som bedriver yrkesmässigtrafik Uppgiften ska gallras när en ny uppgift registreras eller när ett tillstånd återkallas

Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 4 kap. 8 § yrkestrafiklagen (2012:210) eller 4 kap. 14 § taxitrafiklagen (2012:211)

 • 3. Förartillstånd

Datum för:

 • - delgivning
 • - upphörande
 • - återkallelse
 • - återlämnande

Förarens namn

Tillståndets giltighetstid

Tillståndsnummer

 • 4. Ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare i fråga om färdskrivare

Besöksadress i landet

Datum för ackrediteringen

Förändringar eller återkallelse av ackrediteringen

Plombnummer

Typ av färdskrivare

 • 5. Redovisningscentraler för taxitrafik

5.1 Tillstånd

Datum för

 • - beslut om tillstånd
 • - beslut om varning eller återkallelse av tillståndet
 • - byte eller utökning av verksamhetsansvariga och övrigt prövade personer och datum när någon av dem inte längre är engagerad i företaget
 • - en tillståndshavares eller en verksamhetsansvarigs dödsfall
 • - ett tillstånds upphörande
 • - konkursbeslut
 • - när en återkallelse av ett tillstånd blir gällande, om annat än dagen för beslutet

Föreståndare för verksamheten i samband med dödsfall och konkurs

Grund för varning eller återkallelse

Olämplighetstid vid avslag

Uppgift om den adress där den tekniska utrustning som används för mottagande, lagring och utlämnande ska finnas. Om tillståndshavaren inte själv lagrar informationen, adressen till det företag med vilket avtal om lagring har slutits

Vid överklagande, datum för inhibition

5.2 Taxameteruppgifter

Besiktningsorgan som har installerat och besiktigat en viss taxameterutrustning

Den som har rapporterat installationen och besiktningen

I vilket fordon taxameterutrustningen är installerad

Uppgift om, inklusive datum för, installation och besiktning av taxameterutrustning

Vilken redovisningscentral som ett taxiföretag har anmält för varje taxameterutrustning och från vilket datum taxameteruppgifterna ska överföras till denna redovisningscentral

 • 6. Utbildnings- och provverksamhet

6.1 Tillståndsuppgifter

Beslut om tillstånd att bedriva

 • - Introduktionsutbildning
 • - Riskutbildning
 • - Trafikskola
 • - Utbildning för yrkesförarkompetens
 • - Utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

Datum för beslut om varning eller återkallelse av tillståndet

Slag av tillstånd

Tillstånd att anordna kunskapsprov för förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar enligt 8 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

6.2 Uppgifter om personal

Förordnande att förrätta prov

Godkännande som

 • - Trafiklärare
 • - Trafikskolechef
 • - Utbildningsledare

Datum för beslut om varning eller återkallelse av ett godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare

Lärare vid

 • - introduktionsutbildning
 • - riskutbildning
 • - utbildning för yrkeskompetensbevis
 • - utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

Lärares behörighet

Rapportör av en genomförd utbildning eller ett prov

6.3 Belastningsuppgifter

Grund för varning eller återkallelse

 • 7. Övrigt

Uppgifter som behövs av administrativa skäl för handläggningen av frågor eller ärenden som rör tillståndsverksamheten.

Bilaga 4. Tillsyn

Följande uppgifter som rör tillsyn av kör- och vilotider ska föras in i vägtrafikregistret:

 • 1. Identitetsuppgifter

I fråga om kontrollobjekt ska följande identitetsuppgifter föras in i vägtrafikregistret:

Fullständigt namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

E-postadress (i förekommande fall)

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

2. Tillsynsuppgifter Särskilda bestämmelser om gallring
2.1 Verksamhet
Slag av transportverksamhet
- passagerar- eller godstransport
- transport för egen eller annans räkning eller mot betalning eller annan ersättning
2.2 Fordon
Registreringsnummer för fordon som används i transportverksamhet som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006
2.3 Belastningsuppgifter
Uppgifter om överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet
- antal överträdelser
- datum för överträdelsen
- överträdelsernas allvarlighetsgrad Belastningsuppgiften ska gallras fem år efter det att uppgiften fördes in i registret
Uppgift om ett företags riskvärde Uppgiften ska gallras när en ny uppgift registreras
2.4 Uppgifter om kontroller av kör- och vilotider

Antal kontrollerade arbetsdagar Uppgiften ska gallras tio år efter det att uppgiften fördes in i registret

Datum för kontroll Uppgiften ska gallras tio år efter det att uppgiften fördes in i registret
Utfall av kontroll
- beslut om sanktionsavgift
- beslut om sanktionsavgift och att initiera tillsyn
- utan anmärkning Uppgiften ska gallras tio år efter det att uppgiften fördes in i registret
3. Övrigt
Uppgifter som behövs av administrativa skäl för handläggningen av frågor eller ärenden som rör tillsynsverksamheten.

Förordning (2019:368) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2019-06-19
SFS-nummer
2019:368
Rubrik
Förordning (2019:368) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Förordning (2019:367) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 4, 10, 27 §§;ny 37 a §
Ikraft
2019-09-01
SFS-nummer
2019:367
Rubrik
Förordning (2019:367) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion

Förordning (2019:366) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 5, 11, 22, 29 §§;ny 42 a §
Ikraft
2019-09-01
SFS-nummer
2019:366
Rubrik
Förordning (2019:366) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

Förordning (2019:365) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 4, 7, 26, 44, 53 §§;nya 41 a och 47 a §§
Ikraft
2019-09-01
SFS-nummer
2019:365
Rubrik
Förordning (2019:365) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Förordning (2019:364) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 4, 7, 26, 44, 55 §§;nya 41 a, 47 a §§
Ikraft
2019-09-01
SFS-nummer
2019:364
Rubrik
Förordning (2019:364) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

Förordning (2019:363) om ändring i förordningen (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 8, 10 §§
Ikraft
2019-07-08
SFS-nummer
2019:363
Rubrik
Förordning (2019:363) om ändring i förordningen (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten

Förordning (2019:344) om ändring i förordningen (2006:358) om genetisk integritet m.m.

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:344
Rubrik
Förordning (2019:344) om ändring i förordningen (2006:358) om genetisk integritet m.m.

Förordning (2019:343) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §;ny 4 a §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:343
Rubrik
Förordning (2019:343) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Förordning (2019:339) om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2019-07-15
SFS-nummer
2019:339
Rubrik
Förordning (2019:339) om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

Förordning (2019:338) om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2019-07-15
SFS-nummer
2019:338
Rubrik
Förordning (2019:338) om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk

Förordning (2019:337) om ändring i förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2019-07-15
SFS-nummer
2019:337
Rubrik
Förordning (2019:337) om ändring i förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

Förordning (2019:336) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2019-07-09
SFS-nummer
2019:336
Rubrik
Förordning (2019:336) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

Förordning (2019:335) om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:335
Rubrik
Förordning (2019:335) om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Förordning (2019:334) om ändring i förordningen (2019:227) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 26 § i 2019:227
SFS-nummer
2019:334
Rubrik
Förordning (2019:334) om ändring i förordningen (2019:227) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

Förordning (2019:333) om ändring i förordningen (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph. 5 §;nuvarande 6 § betecknas 5 §;ändr. 4 §;rubr. närmast före 6 § sätts närmast före 5 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:333
Rubrik
Förordning (2019:333) om ändring i förordningen (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

Förordning (2019:332) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2019-07-02
SFS-nummer
2019:332
Rubrik
Förordning (2019:332) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2019:331) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil
Ikraft
2019-07-02
SFS-nummer
2019:331
Rubrik
Förordning (2019:331) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2019:330) om upphävande av Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2005:3) om formulär vid hemförsäljning

2019-06-24

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
SFS-nummer
2019:330

Förordning (2019:328) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2008/98/EG
Omfattning
ändr. 10, 13 a §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:328
Rubrik
Förordning (2019:328) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Förordning (2019:327) om ikraftträdande av lagen (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 2019:175
SFS-nummer
2019:327
Rubrik
Förordning (2019:327) om ikraftträdande av lagen (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Förordning (2019:319) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2019-08-01
SFS-nummer
2019:319
Rubrik
Förordning (2019:319) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel

Förordning (2019:318) om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 kap. 3 §
Ikraft
2019-08-01
SFS-nummer
2019:318
Rubrik
Förordning (2019:318) om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458)

Förordning (2019:315) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 2, 7 §§, bilagan
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:315
Rubrik
Förordning (2019:315) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Förordning (2019:314) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. bil
Ikraft
2019-07-05
SFS-nummer
2019:314
Rubrik
Förordning (2019:314) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Förordning (2019:313) om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning

2019-06-24

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:313

Förordning (2019:309) om ändring i förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
direktiv (EU) 2017/1371
Omfattning
ny 13 a §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:309
Rubrik
Förordning (2019:309) om ändring i förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Förordning (2019:308) om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph. 11 §;ändr. 2, 6, 7, 8, 12, 13, 17 b §§;ny 2 a §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:308
Rubrik
Förordning (2019:308) om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget

Förordning (2019:306) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. bil
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:306
Rubrik
Förordning (2019:306) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2019:297) om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, rubr. till 1 kap.;ny 1 kap. 3 §
Ikraft
2019-06-14
SFS-nummer
2019:297
Rubrik
Förordning (2019:297) om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

Förordning (2019:296) om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2009/31/EG
Omfattning
ändr. 1, 38 §§
Ikraft
2019-08-01
SFS-nummer
2019:296
Rubrik
Förordning (2019:296) om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid

Förordning (2019:294) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 3, 4, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 16 §;ny 17 §
Ikraft
2019-06-10
SFS-nummer
2019:294
Rubrik
Förordning (2019:294) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Förordning (2019:293) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraft
2019-06-10
SFS-nummer
2019:293
Rubrik
Förordning (2019:293) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Förordning (2019:292) om röstningsrådgivare

2019-06-24

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Förarbeten
direktiv 2007/36/EG
Ikraft
2019-06-10
SFS-nummer
2019:292

Förordning (2019:283) om ändring i förordningen (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph. 3, 4 §§;nuvarande 5 § betecknas 3 §;ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:283
Rubrik
Förordning (2019:283) om ändring i förordningen (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019

Förordning (2019:282) om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 2019:155
SFS-nummer
2019:282
Rubrik
Förordning (2019:282) om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Förordning (2019:276) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331
Ikraft
2019-08-01
Omfattning
ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
SFS-nummer
2019:276
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2019:276) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Förordning (2019:275) om ändring i skolförordningen (2011:185)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:275
Rubrik
Förordning (2019:275) om ändring i skolförordningen (2011:185)

Förordning (2019:274) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2019-06-15
SFS-nummer
2019:274
Rubrik
Förordning (2019:274) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Förordning (2019:273) om ändring i spelförordningen (2018:1475)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 kap. 2 §, 15 kap. 2 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:273
Rubrik
Förordning (2019:273) om ändring i spelförordningen (2018:1475)

Förordning (2019:272) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E- hälsomyndigheten

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph. 6 §;ändr. 2, 3, 13 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:272
Rubrik
Förordning (2019:272) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E- hälsomyndigheten

Förordning (2019:271) om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §;ändr. 8, 11 §§;ny rubr. närmast före 11 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:271
Rubrik
Förordning (2019:271) om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

Förordning (2019:270) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 14, 15, 17, 25 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:270
Rubrik
Förordning (2019:270) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (2019:269) om upphävande av förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:269
Rubrik
Förordning (2019:269) om upphävande av förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

Förordning (2019:268) om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 25 §
Ikraft
2019-06-11
SFS-nummer
2019:268
Rubrik
Förordning (2019:268) om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)

Förordning (2019:267) om ändring i häktesförordningen (2010:2011)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2016/800/EU
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-06-11
SFS-nummer
2019:267
Rubrik
Förordning (2019:267) om ändring i häktesförordningen (2010:2011)

Förordning (2019:266) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2016/800/EU
Omfattning
ändr. 12, 12 a §§
Ikraft
2019-06-11
SFS-nummer
2019:266
Rubrik
Förordning (2019:266) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

Förordning (2019:262) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2012/34/EU
Ikraft
2019-06-17
Omfattning
upph. rubr. närmast före 5 kap. 1 §;ändr. 1 kap. 3 §;nya 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast efter rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
SFS-nummer
2019:262
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2019.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller för prövning av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2019:262) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

Förordning (2019:260) om ändring i förordningen (2018:1545) om stöd för utveckling och användning av flytande biogas

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2019-06-15
SFS-nummer
2019:260
Rubrik
Förordning (2019:260) om ändring i förordningen (2018:1545) om stöd för utveckling och användning av flytande biogas

Förordning (2019:259) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
forts. giltighet
SFS-nummer
2019:259
Rubrik
Förordning (2019:259) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Förordning (2019:258) om ändring i förordningen (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph. rubr. närmast före 3, 5, 6 §§;ändr. 1 §, rubr. närmast före 2 §;nya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 7, 8, 12, 14 §§
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:258
Rubrik
Förordning (2019:258) om ändring i förordningen (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Förordning (2019:257) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:257
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för konkurser som har beslutats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2019:257) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Förordning (2019:256) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:256
Rubrik
Förordning (2019:256) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Förordning (2019:242) om ändring i förordningen (2018:1865) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 § i 2018:1865
SFS-nummer
2019:242
Rubrik
Förordning (2019:242) om ändring i förordningen (2018:1865) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

Förordning (2019:241) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:241
Rubrik
Förordning (2019:241) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

Förordning (2019:240) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden

2019-06-24

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L2
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:240

Förordning (2019:233) om ändring i förordningen (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2010/40/EU
Omfattning
ändr. 1, 2, 4 a, 5, 6, 7, 8 §§;ny 7 a §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:233
Rubrik
Förordning (2019:233) om ändring i förordningen (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

Förordning (2019:232) om ändring i förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2019-05-29
SFS-nummer
2019:232
Rubrik
Förordning (2019:232) om ändring i förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium

Förordning (2019:231) om ändring i förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 5, 6 §§
Ikraft
2019-05-29
SFS-nummer
2019:231
Rubrik
Förordning (2019:231) om ändring i förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden

Förordning (2019:230) om ändring i förordningen (1994:2029) om tekniska regler

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. 1, 1 a, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16 §§
Ikraft
2019-05-29
SFS-nummer
2019:230
Rubrik
Förordning (2019:230) om ändring i förordningen (1994:2029) om tekniska regler

Förordning (2019:229) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8, 8 a, 8 b, 9 a, 11 a §§
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:229
Rubrik
Förordning (2019:229) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Förordning (2019:228) om ändring i förordningen (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2019-06-10
SFS-nummer
2019:228
Rubrik
Förordning (2019:228) om ändring i förordningen (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor

Förordning (2019:227) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:227
Rubrik
Förordning (2019:227) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

Förordning (2019:226) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:226
Rubrik
Förordning (2019:226) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

Förordning (2019:225) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 11, 14 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:225
Rubrik
Förordning (2019:225) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

2019-06-24

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2019-05-20
SFS-nummer
2019:224

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

2019-06-24

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
direktiv 2014/40/EU
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:223

Förordning (2019:222) om ändring i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2019-06-10
SFS-nummer
2019:222
Rubrik
Förordning (2019:222) om ändring i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst

Förordning (2019:221) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 6, 7 b, 17, 19, 21 §§, bil. 1 a, 4
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:221
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019. 2. Förordningen tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering 2020.
Rubrik
Förordning (2019:221) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

Förordning (2019:220) om ändring i förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph. 11 §, rubr. närmast före 11 §;ändr. 9 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:220
Rubrik
Förordning (2019:220) om ändring i förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

Förordning (2019:219) om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ny 15 a §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:219
Rubrik
Förordning (2019:219) om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

Förordning (2019:218) om ändring i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 7, 10 §§, rubr. närmast före 10 §;nya 1 a, 3 a §§
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:218
Rubrik
Förordning (2019:218) om ändring i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

Förordning (2019:217) om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 15 §;ny 5 a §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:217
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 15 § och i övrigt den 1 juni 2019.

Rubrik
Förordning (2019:217) om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

Förordning (2019:216) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 2, 3 §§;ny 6 a §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:216
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 2 § och i övrigt den 1 juni 2019.

Rubrik
Förordning (2019:216) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

Förordning (2019:214) om viss gemensam offentlig service

2019-06-24

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:214

Förordning (2019:211) om ändring i förordningen (2017:932) om avgifter för anmälda organ för medicintekniska produkter

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:211
Rubrik
Förordning (2019:211) om ändring i förordningen (2017:932) om avgifter för anmälda organ för medicintekniska produkter

Förordning (2019:210) om ändring i förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 2 §;ny 3 a §, rubr. närmast före 4 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:210
Rubrik
Förordning (2019:210) om ändring i förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

Förordning (2019:209) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
nya 3 c, 3 d §§
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:209
Rubrik
Förordning (2019:209) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

Förordning (2019:208) om ändring i förordningen (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2019-05-06
SFS-nummer
2019:208
Rubrik
Förordning (2019:208) om ändring i förordningen (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018

Förordning (2019:207) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
upph. rubr. närmast före 2 kap. 6 §;ändr. 10 kap. 29, 30 §§;nya 2 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 2 kap. 5 a §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:207
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2019:207) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Förordning (2019:206) om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ny 2 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:206
Rubrik
Förordning (2019:206) om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Tillkännagivande (2019:203) av de EU-bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804) kompletterar

2019-06-24

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2019-04-18
SFS-nummer
2019:203

Förordning (2019:202) om statliga myndigheters lokalisering

2019-06-24

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:202

Förordning (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018

2019-06-24

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2019-05-06
SFS-nummer
2019:201
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2019.
 • 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.
 • 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2019.
Tidsbegränsad
2020-01-01

Förordning (2019:200) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:200
Rubrik
Förordning (2019:200) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

Förordning (2019:199) om ändring i förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 13, 14 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft
2019-05-22
SFS-nummer
2019:199
Rubrik
Förordning (2019:199) om ändring i förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

Förordning (2019:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
forts.giltighet
SFS-nummer
2019:198
Rubrik
Förordning (2019:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

Förordning (2019:197) om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 13, 19 §§;nya 20 a, 20 b §§
Ikraft
2020-09-01
SFS-nummer
2019:197
Rubrik
Förordning (2019:197) om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik

Förordning (2019:196) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

2019-06-24

Författningstext

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Ikraft
2021-01-01
Omfattning
upph. 5 kap. 2 §;ändr. 5 kap. 1, 4 §§, 7 kap. 2 §, rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 5 kap. 1 §;nya 5 kap. 2 §, 8 kap. 2 a §
SFS-nummer
2019:196
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2019:196) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

Förordning (2019:194) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:194
Rubrik
Förordning (2019:194) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Förordning (2019:193) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 35, 41, 43, 46 §§, bil.;nya 3 a, 8 a, 35 a §§
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:193
Rubrik
Förordning (2019:193) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

Förordning (2019:192) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 5, 9 §§
Ikraft
2019-05-08
SFS-nummer
2019:192
Rubrik
Förordning (2019:192) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

Förordning (2019:191) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 7, 19, 20 §§;ny 3 §
Ikraft
2019-05-15
SFS-nummer
2019:191
Rubrik
Förordning (2019:191) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Förordning (2019:190) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

2019-06-24

Författningstext

Departement
Infrastrukturdepartementet
Ikraft
2019-05-15
SFS-nummer
2019:190

Förordning (2019:189) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 12 §§;ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft
2019-05-15
SFS-nummer
2019:189
Rubrik
Förordning (2019:189) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Förordning (2019:188) om ändring i förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft
2019-05-15
SFS-nummer
2019:188
Rubrik
Förordning (2019:188) om ändring i förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

Förordning (2019:187) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-05-15
SFS-nummer
2019:187
Rubrik
Förordning (2019:187) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2019:174) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

2019-06-24

Författningstext

Omfattning
nuvarande 10 § betecknas 10 a §;ändr. 15 c §;nya 10, 14 a §§
Ikraft
2019-05-15
SFS-nummer
2019:174
Rubrik
Förordning (2019:174) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Förordning (2019:173) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

2019-04-04

Författningstext

Förarbeten
direktiv (EU) 2016/2284
Omfattning
ändr. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 3 §;ny 3 a §
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:173
Rubrik
Förordning (2019:173) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2019:172) om ändring i förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

2019-04-04

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:172
Rubrik
Förordning (2019:172) om ändring i förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Förordning (2019:171) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

2019-04-04

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:171
Rubrik
Förordning (2019:171) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förordning (2019:170) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

2019-04-04

Författningstext

Omfattning
ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:170
Rubrik
Förordning (2019:170) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar

2019-03-30

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:167

Förordning (2019:166) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
upph. 6 kap. 7 c §, rubr. närmast efter 6 kap. 7 b §
Ikraft
2020-04-01
SFS-nummer
2019:166
Rubrik
Förordning (2019:166) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2019:165) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
ny 6 kap. 7 c §, rubr. närmast före 6 kap. 7 c §
Ikraft
2019-03-30
SFS-nummer
2019:165
Rubrik
Förordning (2019:165) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval

2019-03-30

Författningstext

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2019-04-15
SFS-nummer
2019:164

Förordning (2019:163) om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
upph. 2 a §
Ikraft
2020-04-01
SFS-nummer
2019:163
Rubrik
Förordning (2019:163) om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

Förordning (2019:162) om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
ny 2 a §
Ikraft
2019-03-30
SFS-nummer
2019:162
Rubrik
Förordning (2019:162) om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

Förordning (2019:161) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:161
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
 • 2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som bedrivs och läkarexamina som utfärdas efter utgången av juni 2021.
 • 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som bedrivs och för läkarexamina som utfärdas före den 1 juli 2021.
 • 4. Den som före den 1 juli 2021 har påbörjat en utbildning till en läkarexamen enligt de äldre bestämmelserna har rätt att slutföra sin utbildning för att få en läkarexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2029.
 • 5. Den som före den 1 juli 2021 har antagits till en utbildning till en läkarexamen enligt de äldre bestämmelserna men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, ska anses ha antagits till en utbildning till en läkarexamen enligt de nya bestämmelserna.
Rubrik
Förordning (2019:161) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Förordning (2019:160) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
upph. 2 a, 5 b, 5 c §§ 2020-04-01, 5 a § 2023-01-01
Ikraft
2020-04-01
SFS-nummer
2019:160
Rubrik
Förordning (2019:160) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

Förordning (2019:159) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
nya 2 a, 5 a, 5 b, 5 c §§
Ikraft
2019-03-30
SFS-nummer
2019:159
Rubrik
Förordning (2019:159) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

Förordning (2019:158) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 4, 6 §§
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:158
Rubrik
Förordning (2019:158) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Förordning (2019:157) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
upph. 1 kap. 8, 9 §§, rubr. närmast före 1 kap. 8 §
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:157
Rubrik
Förordning (2019:157) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

Förordning (2019:156) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
ändr. bil. 3
Ikraft
2019-09-01
SFS-nummer
2019:156
Rubrik
Förordning (2019:156) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Förordning (2019:154) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 39 c, 39 e §§
Ikraft
2019-05-15
SFS-nummer
2019:154
Rubrik
Förordning (2019:154) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2019:151) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 40 §
Ikraft
2019-04-15
SFS-nummer
2019:151
Rubrik
Förordning (2019:151) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

Förordning (2019:150) om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:150
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
 • 2. Förteckning A i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2019.
 • 3. Förteckning B i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.
 • 4. Förteckning B i den nya lydelsen får tillämpas även på uppgifter som avser kalenderåret 2017.
Rubrik
Förordning (2019:150) om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Förordning (2019:149) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
änd. 7 §
Ikraft
2019-04-18
SFS-nummer
2019:149
Rubrik
Förordning (2019:149) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

Förordning (2019:148) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2019-04-18
SFS-nummer
2019:148
Rubrik
Förordning (2019:148) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

Förordning (2019:147) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2019-04-18
SFS-nummer
2019:147
Rubrik
Förordning (2019:147) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Förordning (2019:146) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2019-04-18
SFS-nummer
2019:146
Rubrik
Förordning (2019:146) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

Förordning (2019:145) om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
ny 5 b §
Ikraft
2019-04-18
SFS-nummer
2019:145
Rubrik
Förordning (2019:145) om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

Förordning (2019:144) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:144
Rubrik
Förordning (2019:144) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2019:143) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:143
Rubrik
Förordning (2019:143) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2019:142) om upphävande av kungörelsen (1972:115) med anledning av kon- ventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om ren- betning

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:142
Rubrik
Förordning (2019:142) om upphävande av kungörelsen (1972:115) med anledning av kon- ventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om ren- betning

Förordning (2019:141) om upphävande av förordningen (1993:1741) med anledning av Tele- styrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen

2019-03-30

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:141
Rubrik
Förordning (2019:141) om upphävande av förordningen (1993:1741) med anledning av Tele- styrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation