lagen.nu

Sommarjobba med lagen.nu?

Från lagen.nu

2009-06-09

lagen.nu drivs ideellt med syftet att göra det möjligt för den intresserade allmänheten att ta reda på vad lagen säger. Ett sätt att göra det är genom kommenterad lagtext, där själva ursprungstexten presenteras sida vid sida med definitioner av juridiska termer, hänvisningar till andra relevanta delar av lagstiftningen, och översikter av lagstiftningens struktur.

Under sommaren och hösten 2009 kommer jag försöka utveckla en sådan lagtextkommentar. Jag kan fixa det tekniska som krävs för en sådan tjänst, men för att skriva kommentarerna behöver jag hjälp av dig som studerar juridik, är färdig jurist eller bara är riktigt insatt i ett visst rättsområde. Den långsiktiga målsättningen är att intresserade personer ska bidra med sin tid för att de finner projektet kul och målsättningen eftersträvansvärd, men jag tror att man kan kickstarta det hela genom avlönat arbete. Jag har därför sökt och fått medel från Internetfonden för att driva ett pilotprojekt.

För mer information, se projektsidan, och skicka mig en intresseanmälan om det verkar intressant!

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation