lagen.nu

Juridisk vägledning

Från lagen.nu

2005-11-09

Det händer inte helt sällan att jag får frågor om faktiska juridiska spörsmål. Eftersom jag bara är en enkel student på andra terminen är jag oftast inte rätt person att svara på sådana frågor. Däremot har jag några kompisar på Lawline som gärna gör sånt, gratis dessutom.

Eftersom många som besöker lagen.nu ramlar in via en googlesökning på en specifik lagtext har jag nu på varje sådan sida lagt upp ett formulär genom vilket man direkt kan ställa frågor till dem.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation