lagen.nu

Bättre ordning på rättsfallen

Från lagen.nu

2005-08-19

Det verkar som Domstolsväsendets rättsinformation, varifrån jag får information om vägledande rättsfall, har utökat sina databaser med fall ända tillbaks till 1980. All den informationen är nu inhämtad, så listorna med relevanta rättsfall under paragraferna är numera längre och förhoppningsvis mer användbara.

När det gäller äldre rättsfall kan man dock inte alltid dra så långtgående slutsatser, särskilt om lagtexten som domslutet grundar sig på har ändrat sig.

Nytt är även att man från ett rättsfall kan klicka sig vidare direkt till referatet (om det finns ett sådant) hos Domstolsväsendet.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation