lagen.nu

Nu ännu mer uppdaterat

Från lagen.nu

2005-08-18

Lagen.nu hämtar all råtext för lagtexterna från SFST-databasen hos Regeringskansliets rättsdatabaser. När en paragraf i en författning är på väg att ändras, finns både den gamla och den nya lydelsen med i SFST sida vid sida, markerade med exv "/Upphör att gälla U:2005-07-01/" respektive "/Träder i kraft I:2005-07-01/".

Idag gör jag ingen tolkning av de här markeringarna; både den gamla och den nya lydelsen av paragrafen står med i den layoutade lagtexten. Det ser lite förvirrande ut, men det funkar. När lagändringen trätt i kraft ändras SFST-databasen och den gamla lydelsen tas bort; problemet här är att uppdateringsrutinerna på lagen.nu inte vet att råtexten har ändrats, och hämtar alltså inte den nya versionen.

Men för ett tag sedan fixade jag uppdateringsrutiner som löste ett liknande problem. Nu är de anpassade så att de även kollar om lagtexten ändrats någonstans. Till exempel är numera upphovsrättslagen, som ändrades för några månader sedan, numera betydligt mer lättläst.

Jag passade även på att lägga till ett "Senast hämtad"-fält till lagtextsidhuvudet; det talar om när en viss lagtext senast hämtats från SFST.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation