lagen.nu

Nyheter om och från lagen.nu

Här på lagen.nu uppdateras alla författningar och vägledande domar kontinuerligt. Det bästa sättet att hålla reda på allt är via Atom-flöden.

Lagen.nu uppdateras normalt sett varje onsdag, då nya och ändrade författningar blir tillgängliga via Regeringskansliets rättsdatabaser. Samtidigt uppdateras listan över vägledande domar. Ibland skriver jag lite nyheter om vad som hänt på själva webbplatsen också, med mycket oregelbundna intervall.

Följande nyhetsflöden finns:

Nyheter om siten

Full lista

Lagar och förordningar

Nya och ändrade lagar

Nya och ändrade förordningar

Vägledande domar

Allmänna domstolar (Högsta domstolen och hovrätterna)

Förvaltningsdomstolar (Regeringsrätten)

Arbetsdomstolen

Marknadsdomstolen

Migrationsöverdomstolen

Miljööverdomstolen

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation