lagen.nu

RH 2002:59

Fråga om tid för samhällstjänst vid villkorlig dom med ett alternativstraff om tio månaders fängelse.

Stockholms tingsrätt (2002-03-05, chefsrådmannen Annika Marcus samt nämndemännen Stefan Ahlquist, Ulla Carlsson-Nilsson och Inga-Lill Aarseth-Backe) dömde M.S. för grovt bedrägeri m.m. till fängelse tio månader.

M.S. överklagade domen och yrkade straffnedsättning.

Svea hovrätt (2002-11-26, hovrättsråden Lars Hesser och Ragnar Lindgren, referent, adj. ledamoten advokaten Per Durling samt nämndemännen Gunnar Nordin och Christina Grebesjö-Sutton) ändrade tingsrättens dom och bestämde påföljden till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst 220 timmar med ett alternativstraff om tio månaders fängelse.

I frågan om samhällstjänstens omfattning anförde hovrätten följande. Högsta domstolen har i några rättsfall, med hänsyn till att villkorlig dom är en mindre ingripande påföljd än skyddstillsyn, bestämt tiden för samhällstjänst till ett högre antal timmar än vid skyddstillsyn med motsvarande alternativstraff (t.ex. NJA 2000 s. 116, NJA 2000 s. 190 och NJA 2000 s. 256). När alternativstraffet är så långt som i detta fall, tio månaders fängelse, saknas anledning att göra ett sådant påslag. Tiden för samhällstjänst skall därför bestämmas till 220 timmar.

Målnummer B 3995-02

Metadata

Domstol
Svea hovrätt
Avgörandedatum
2002-11-26
Målnummer
B3995-02
Lagrum
27 kap. 2 a § brottsbalken
Rättsfall
NJA 2000 s. 116
NJA 2000 s. 190
NJA 2000 s. 256
Litteratur
Sökord
Brottspåföljd
Villkorlig dom
Samhällstjänst
Källa
Domstolsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation