lagen.nu

Texten har ändrats jämfört med ursprungsmaterialet: Korrigerat sammanblandat dokument med NJA 1990 s 228

NJA 1990 s. 442

Under en operation skar läkarna av en nervtråd utan att i förväg ha informerat patienten om att en sådan åtgärd kunde bli aktuell. Patienten har därför inte kunnat lämna ett preciserat samtycke till åtgärden. Det samtycke hon lämnat före operationen har inte ansetts underförstått omfatta nervavskärningen. Läkarnas åtgärd har med hänsyn till omständigheterna ansetts försvarlig och inte kunna grunda skadeståndsskyldighet för deras arbetsgivare, en landstingskommun.

[Referatstext saknas]

Metadata

Domstol
Högsta Domstolen
Avgörandedatum
1990-07-19
Målnummer
T14-87
Lagrum
3 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)
2 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
5 § lag (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl.
Litteratur
Sökord
Informationsskyldighet
Samtycke
Operation
Patient
Skadestånd
Läkare
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (1)

RH 1999:115: En patient har på grund av en i efterförloppet till en genomförd tumöroperation tillstötande infektion drabbats av en allvarlig neurologisk skada. Fråga om den opererande läkarens arbetsgivare -...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation