lagen.nu

Webbplats

Ingen har skrivit en beskrivning av "Webbplats" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Webbplats finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (23)

MD 2004:17: Vissa s.k. tomma kort och programmerare till dessa har ansetts utgöra sådan avkodningsutrustning som enligt lag inte får överlåtas i Sverige till följd varav marknadsföringen av korten har ansetts...
MD 2005:11: Ett spel, som funnits på en webbplats och som handlat om en jämförelse mellan ekologisk odling och konventionell odling har ansetts utgöra kommersiell marknadsföring mot vilken ingripande kunnat ske...
MD 2005:36: Ett bolag har vid marknadsföring av vitvaror på Internet använt formuleringarna "Sveriges lägsta priser" och "Säljer till Sveriges bästa priser". Påståendena har ansetts ovederhäftiga och...
MD 2005:37: Ett bolag har vid sin marknadsföring av telefonabonnemang använt sig av dels telefonförsäljning, dels sin webbplats. Därvid har bolaget givit konsumenten intrycket att han vid beställningen av...
MD 2006:11: Ett bolags påståenden och framställningar i sin marknadsföring på sin webbplats om ett eget utvecklat publiceringsverktyg för blädderbara tidningar på Internet har med hänsyn till ett bakomliggande...
MD 2006:18: Ett företag har kontaktat annonsörer på viss webbplats och marknadsfört sin egen produkt trots att annonsörerna motsatt sig marknadsföring via telefon. Förfarandet har ansetts strida mot 13 d §...
MD 2006:20: Ett bolag har vid marknadsföring av blancolån, som är en konsumentkredit, i annons använt bl.a. uttrycket "Besked inom 30 sekunder". Marknadsdomstolen har funnit att innehållet i annonsen, särskilt...
MD 2006:25: Ett bolag har tillställt ett antal potentiella annonsörer handlingar betecknade beställningar/bekräftelser och fakturor avseende annonsering i viss företagskatalog. Handlingarna har varit utformade...
MD 2007:17: Ett bolag har vid marknadsföring av konsumentkrediter via radio, TV och Internet använt formuleringar som innehållit budskapet att krediten kan erhållas snabbt. Radioreklamen har ansetts strida mot...
MD 2007:31: Ett bolags användning av begreppet "koldioxidfri" på Internet har inte ansetts vara av utpräglat kommersiell natur. Ett ingripande med stöd av marknadsföringslagen har därför inte kunnat ske.
MD 2007:8: Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståenden om att företaget är Sveriges största bostadsmarknad, att företaget är Sveriges största eller populäraste marknadsplats...
MD 2007:9: Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståendet att företaget har "Alla bostäder från Sveriges fastighetsmäklare". Påståendet har ansetts vilseledande och otillbörligt i...
MD 2008:2: Ett bolag har vid marknadsföring av speltjänster på Internet använt vissa formuleringar som ansetts innefatta en jämförelse mellan två pokerklienter. Jämförelsen har ansetts ovederhäftig och...
MD 2008:3: En kreditgivare har i strid mot 12 § konsumentkreditlagen tagit ut särskilda avgifter för krediter som överstigit kostnaderna för respektive kredit. Det berörda avtalsvillkoret har ansetts oskäligt...
MD 2008:9: Ett bolag har vid marknadsföring av sin webbplats använt formuleringen "Hur vill du att 2,2 miljoner svenskar ska hitta.se ditt företag?" och påståendet "Sveriges största katalog på nätet!". Eftersom...
MD 2009:10: En s.k. cardsplitter av visst angivet märke har ansetts vara en nödvändig del av den avkodningsenhet som medger abonnenter av kodade TV-sändningar att utan godkännande av tjänsteleverantören...
MD 2009:8: Ett bolag, som på distans marknadsfört värderingstjänster, har ansetts inte lämna upgift om pris och ångerrätt på ett klart och begripligt sätt. Det har vidare ansetts att information som förekommit...
MD 2010:26: Ett bolag har vid marknadsföring på platsannonser på Internet använt påståendena "Alla lediga jobb på ett ställe" och "Workey - Sveriges största sökmotor för jobb". Eftersom bolaget inte har styrkt...
MD 2011:4: Företrädare för ett bolag har på en webbplats framfört påståenden om annat bolags samarbetspartner och dess produkter. Påståendena har inte ansetts utgöra marknadsföring då det inte funnits något...
MD 2013:9: Fråga om Sulake Sverige AB:s affärsmetod att låta underåriga ingå köpeavtal på webbplatsen www.habbo.se utan förmyndares samtycke samt om användningen av vissa standardavtalsvillkor stått i strid mot...
NJA 2004 s. 574: Fråga om ansvar enligt yttrandefrihetsgrundlagen för innehållet på en webbplats.
NJA 2010 s. 135: Upphovsrätt. Fotografiska bilder som med fotografens samtycke funnits på en webbplats har under en tid funnits även på en annan webbplats såsom del i en kundreferens. Fråga bl.a. om fotografierna...
NJA 2014 s. 94: Publiceringar på en webbplats, som innefattade förtal, omfattades inte av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområde. Lagliga förutsättningar har inte funnits att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation