lagen.nu

Vrak

Ingen har skrivit en beskrivning av "Vrak" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Vrak finns beskrivet i svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (1)

MÖD 2014:41: Utdömande av vite-----Sedan ett skepp körts på grund i havet förelade miljönämnden skeppets ägare att vid äventyr av vite inom viss tid avlägsna skeppet från platsenoch omhänderta det som avfall...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation