lagen.nu

Verksamhetsfallet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Arbetsgivaren beslutar om något som utgör en "viktigare förändring" av verksamheten, såsom arbetsbristuppsägning, tillsättande av ny chef, ändring av produktionsmetoder o.s.v.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation