lagen.nu

Verifikation

Ingen har skrivit en beskrivning av "Verifikation" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Verifikation finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (4)

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1996 s. 384: Av bokföringen framgick inte att ett aktiebolag belastats med rörelsefrämmande kostnader. Bokföringsbrott har ansett föreligga. Med hänsyn till att det varit fråga om uppsåtliga och systematiska...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation