lagen.nu

Vattenförbrukning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Vattenförbrukning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2005:20: Enskild avloppsanläggning-----Miljönämnden förelade en fastighetsägare att vid vite om 40 000 kr senast visst datum ha kopplat allt spillvatten från BDT (bad, disk och tvätt) till det kommunala...
MÖD 2008:39: Tillstånd till enskild avloppsanordning ----- En fastighetsägare ansökte om tillstånd till enskild avloppsanläggning med sluten tank inom ett bostadsområde som planerades att i framtiden anslutas...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation