lagen.nu

Vattendrag

Ingen har skrivit en beskrivning av "Vattendrag" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Vattendrag finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2004:68: Tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet vid Hägerums kraftverk i Virån-----Ett av miljödomstolen beviljat tillstånd att bedriva ett minikraftverk i nära anslutning till ett Natura 2000-område...
MÖD 2012:4: Strandskydd-----Frågan om ett visst område omfattas av reglerna om strandskydd har besvarats jakande.En bäck, nedskuren i en mindre ravin, har bedömts som ett vattendrag i miljöbalkens mening, även...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation