lagen.nu

Varselavgift

Ingen har skrivit en beskrivning av "Varselavgift" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1985 s. 3: Fråga om skyldighet att utge varselavgift enligt 17 § lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder.
NJA 1987 s. 349: Fråga om skyldighet för konkursförvaltare att utge varselavgift enligt 17 § lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder.
NJA 2017 s. 149: Mål om varselavgift enligt lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder ska handläggas somindispositivatvistemål. Rättegångskostnadsansvaret ska bedömas enligt brottmålsreglerna.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation