lagen.nu

Vapenbrott

Ingen har skrivit en beskrivning av "Vapenbrott" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Vapenbrott finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (17)

NJA 1999 s. 480: Bevisbedömning i mål om ansvar för olaga innehav av pistoler.
NJA 2001 s. 464: Brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling har ansetts fullbordat i och med att gärningsmannen gått in i en fil för resande som inte har något att deklarera. Tillika frågor om konkurrens...
NJA 2002 s. 256: Ett innehav av en pennpistol och en patron till denna har ansetts utgöra ett vapenbrott av normalgraden. Trots presumtion för fängelse vid illegalt innehav av skjutvapen har påföljden för brottet...
NJA 2005 s. 758: En person under 18 år har lånat ett effektbegränsat vapen, en s.k. soft air gun, och använt det i ett rum i familjens bostad utan att någon av hans föräldrar var närvarande i rummet. Han har dömts...
NJA 2006 s. 145: Fråga om en polis gjort sig skyldig till vapenbrott och brott mot lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor, alternativt tjänstefel, med avseende på vapen och explosiva varor som han haft...
NJA 2009 s. 475: Resningsärenden. I ärendena uppkommer frågan om betydelsen av att polisen vidtagit provokativa åtgärder (I och II).
NJA 2015 s. 45: En journalist har i samband med ett reportage gjort sig skyldig till vapenbrott. Det publicistiska syftet har vid påföljdsbestämningen ansetts vara en förmildrande omständighet.
NJA 2016 s. 553: Grovt vapenbrott. Frågor om straffvärde och påföljd.
RH 1998:76: Innehav av en Magnum-revolver har bedömts som grovt vapenbrott.
RH 2001:74: Fråga om vapenbrott i visst fall skulle anses vara grovt brott eller brott av normalgraden.
RH 2001:79: Påföljd för grovt vapenbrott.
RH 2003:48: Vid ett nattligt möte har två män, den ene utrustad med en kniv och den andre med en pistol, tillfogat varandra allvarliga kroppsskador. Sedan de båda åtalats för försök till mord har var och en av...
RH 2007:35: Hos en person har påträffats vapen samt en stor mängd ammunition, en batong, handfängsel, tårgas, pepparspray, blyinfattade handskar, skyddsväst och walkie-talkies. Personen har dömts för...
RH 2007:84: Den tilltalade har i en annan persons bostad från ett bord tagit upp en oladdad Magnumrevolver, hållit i vapnet under några sekunder och sedan lagt tillbaka det. Hovrätten har funnit att hans...
RH 2008:22: Fråga om ansvar enligt vapenlagen för en person som mottagit vapen för förvaring utan att tillstånd för förvaring har meddelats. Hovrätten har bedömt att befattningen med vapen inte varit...
RH 2008:39: Innehav av ett ”prydnadsvapen” från 1800-talet har bedömts som ringa vapenbrott. Tillika fråga om jämkning av dagsbotsbeloppets storlek.
RH 2015:48: Fråga om en verklighetstrogen leksakspistol är att betrakta som ett skjutvapen i den mening som avses i l kap. 2 § vapenlagen (1996:67), alternativt ett föremål som är att jämställa med skjutvapen i...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation