lagen.nu

Vad

Ingen har skrivit en beskrivning av "Vad" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Vad finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (5)

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1994 s. 252: Åklagare har ansetts oförhindrad att, sedan den tilltalade överklagat TR:ns dom i ansvarsfrågan, anföra anslutningsvad i fråga om förverkande av egendom.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation