lagen.nu

VOC

Ingen har skrivit en beskrivning av "VOC" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet VOC finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2000:11: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till installation av reningsutrustning -----Miljööverdomstolen (MÖD) fann att då frågan om rening av utsläpp till luft är en skyddsåtgärd ska den regleras genom...
MÖD 2007:2: Olägenheter från vedeldning-----En granne, vars friskluftsintag låg 34 m från en vedeldande grannes skorsten, yrkade eldningsförbud. Miljööverdomstolen fann att utsläppen från den installerade...
MÖD 2008:35: Tillstånd till tillverkning av polyester- och epoxiprodukter ----- En verksamhet, som bedrevs inom ett område avsatt för småindustri och i enlighet med en stadsplan gav upphov till utsläpp av bl.a....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation