lagen.nu

Utsträckning

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Innebär att inteckningen kommer att innefatta fler fastigheter (se 22 kap. 7 § jordabalken).

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Utsträckning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation