lagen.nu

Utbud

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Uppmaning att lämna anbud som inte är bindande för den som avger det.

Se avtalslagen 9 § och anbud.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Utbud finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation