lagen.nu

Utbetalning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Utbetalning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Utbetalning finns beskrivet i svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1984 s. 330: Sedan utmätning överklagats av gäldenären försåldes den utmätta egendomen och utbetalades influtna medel till utmätningssökanden. I HD medgav utmätningssökanden yrkandet om hävning av utmätningen. På...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation