lagen.nu

Ursprungslandsprincipen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Lagen i aktörens land ska gälla.

Enn offentligrättslig princip för lagval som säger att den lag som gäller i det land där aktören (exv e-handelsföretaget) är etablerad ska gälla. Detta oberoende av till vilket land handlandet är riktat mot. Principen används exempelvis i E-handelsdirektivet.

Motsatsen är effektlandsprincipen, som används i marknadsföringslagen.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation