lagen.nu

Uppdragsavtal

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett avtal om utförande av en tjänst.

Ett oneröst avtal. Avtal om åtagande av utförande av tjänster, skilt från anställning. Någon generell lagstiftning gemensam för alla typer av upppdragsavtal finns inte, men de kan delas upp i materiella (arbete på annans egendom/materiellt arbetsbeting, depositionsavtal, entreprenadavtal, transportavtal), samt immateriella avtal (sysslomannaskap, fastighetsmäkleri, försäkringsmäkleri, finansiell rådgivning).

Se även Negotiorum gestio.

Vidare läsning

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 2008 nr 31: En person som arbetade som försäljningschef på konsultbasis skulle vid uppdragsavtalets upphörande ha rätt att påbörja en anställning i enlighet med ett separat anställningsavtal som träffats mellan...
NJA 2016 s. 1186: Om ett avtal som en konkursförvaltare har ingått för boet varit oförmånligt, ska frågan om förvaltarens ansvar för boets skada prövas genom klander av slutredovisningen och inte inom ramen för...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation