lagen.nu

Tvistemål

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Tvistemål är den typ av mål som handläggs enligt reglerna för tvistemål i 10 -18 kap med flera kapitel i rättegångsbalken.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Tvistemål finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1994 s. 290: HovR har avgjort tvistemål utan huvudförhandling med stöd av 50 kap 21 § 1 st 4 RB. På grund av den praxis i fråga om parts rätt till förhandling som utvecklats vid den Europeiska domstolen för de...
NJA 2009 s. 832: Om en brottmålsdom överklagas endast i fråga om enskilt anspråk ska målet i hovrätten, oavsett anspråkets storlek, handläggas som ett ordinärt tvistemål och inte som ett s.k. småmål.
NJA 2009 s. 873: Högsta domstolen är inte behörig att som första instans pröva en talan om skadestånd som uteslutande avser ideell skada på grund av långsam handläggning av ett tvistemål, fastän målet har varit...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation