lagen.nu

Tvångsvård

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Tvångsvård kan i Sverige ske med stöd av tre lagar

  • Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  • Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
  • Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

kategori:Speciell förvaltningsrätt

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Tvångsvård finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation