lagen.nu

Tvångsförsäljning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Tvångsförsäljning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Tvångsförsäljning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 1998 s. 400: Fråga om förutsättningar för tvångsförsäljning av bostadsrätt föreligger, när bostadsrättshavare som sagts upp på grund av bristande betalning av årsavgift invänder att avgiften inte betalats på...
NJA 1999 s. 610: Fråga om omfattningen av en bostadsrättsförenings legala panträtt avseende fordran på obetald årsavgift efter en tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen (1991:614).
NJA 2007 s. 513: Fråga om rätten till ersättning för skada enligt 7 kap. 25 § bostadsrättslagen (1991:614) innebär att en bostadsrättsförening är berättigad att av försäljningssumman erhålla betalning för...
RH 2010:70: I ärende om tvångsförsäljning av bostadsrätt p.g.a. attnyttjanderättenförverkats har Kronofogdemyndigheten ansetts vara skyldig att delge bostadsrättsinnehavaren ansökan om tvångsförsäljning jämte...
RH 2015:50: I ärende om tvångsförsäljning har en av bostadsrättshavaren undertecknad uppsägningsbekräftelse medfört att hovrätten ansåg att förverkandefrågan var klar och att bostadsrättshavaren var skild från...
RH 2016:38: Rättegångsfel har inte ansetts föreligga när Kronofogdemyndigheten inte formellt delgett den tidigare bostadsrättshavaren underrättelsen om bostadsrättsföreningens ansökan om tvångsförsäljning och...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation