lagen.nu

Turism

Ingen har skrivit en beskrivning av "Turism" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Turism finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2006:43: Tillstånd att uppföra en 3Gmast inom ett Natura 2000-område tillika naturvårdsområde-----Uppförande och drift av en 3Gmast ansågs inte strida mot syftet med ett naturvårdsområdes föreskrifter eller...
MÖD 2007:54: Tillstånd till vattenkraftverk ----- Rensningar, som skulle utföras nedströms en befintlig damm för att möjliggöra anläggande av en ny damm och ett vattenkraftverk, ansågs komma att medföra påtaglig...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation