lagen.nu

Totalentreprenad

Ingen har skrivit en beskrivning av "Totalentreprenad" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Totalentreprenad finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 2009 s. 388: Vid en entreprenad, som benämnts generalentreprenad och där standardformuläret AB 72 använts, har entreprenören åtagit sig viss projektering, och i entreprenadkontraktet har angetts att entreprenören...
NJA 2015 s. 1040: Vid totalentreprenad avseende småhus förelåg fel i entreprenaden (NJA 2015 s. 110). Ett avtalat överlåtelseförbud har inte hindrat en förvärvare av huset från att mot entreprenören göra gällande...
NJA 2015 s. 110: Totalentreprenad avseende småhus. En entreprenör har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad. Konstruktionen har medfört betydande risker för problem med mögel, röta och dålig...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation