lagen.nu

Tobakslagen

Ingen har skrivit en beskrivning av "Tobakslagen" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Tobakslagen finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

HFD 2017 ref. 21: De krav på tydlighet som ställs på ett föreläggande är väsentligen desamma oavsett om föreläggandet har förenats med vite eller inte.
RÅ 1997 ref. 32: I en s.k. galleria har en restaurang anordnat servering. Förbudet enligt 2 § första stycket 6 tobakslagen (1993:581) mot rökning i lokaler dit allmänheten har tillträde har, trots undantaget i...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation