lagen.nu

Tobak

Ingen har skrivit en beskrivning av "Tobak" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Tobak finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MD 2007:22: Ett bolag har medverkat till marknadsföring av tobaksvara till konsumenter inne på försäljningsställe genom att tillhandahålla och sätta upp en reklamskylt. Skylten, som innehåller texten "A New Way...
MD 2008:7: Ett bolag har inte ansetts ansvarigt för marknadsföring genom kommersiella annonser i periodisk skrift av konfektionsvaror under ett varukännetecken som helt eller delvis används och är registrerat...
NJA 2001 s. 319: Fråga i resningsärende om tillämpning av 1 kap 9 § tryckfrihetsförordningen på ett s.k. blandat meddelande.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation