lagen.nu

Tillverkare

Ingen har skrivit en beskrivning av "Tillverkare" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Tillverkare finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (8)

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1986 s. 712: En hamnkran välte och skadades på grund av fel i kranens s k överlastindikator. Ett bolag, som tillverkat denna säkerhetsanordning enligt avtal med kranens säljare, har ansetts skadeståndsskyldigt...
NJA 1987 s. 417: Fråga i visst fall huruvida ersättning för produktskada kunde åläggas tillverkare av vara för bristande upplysning om vad som borde iakttas vid användning av varan.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation