lagen.nu

Tilltalad

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Tilltalad är den juridiska beteckningen på den mot vilken åtal om brott väckts.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Tilltalad finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation