lagen.nu

Tillsynsbeslut

Ingen har skrivit en beskrivning av "Tillsynsbeslut" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2001:5: Rättegångskostnader i mål om föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken -----Frågan om rättegångskostnader i ett mål om tillsyn ska bedömas enligt förvaltningsprocesslagen, varför adressaten för...
MÖD 2014:30: Miljöorganisationers rätt att överklaga-----Länsstyrelsen har i egenskap av tillsynsmyndighet beslutat att inte vidta några åtgärder med anledning av en begäran från Älvräddarnas Samorganisation....
MÖD 2016:8: Interimistiskt beslut -----Sedan närboende anmält klagomål till kommunen på en verksamhet har nämnden beslutat om försiktighetsmått. De närboende klagade till länsstyrelsen och yrkade samtidigt på...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation