lagen.nu

Tillåtlighetsprövning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Tillåtlighetsprövning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Tillåtlighetsprövning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2009:38: Tillstånd till gruppstation för vindkraft ----- Fråga om omfattningen av regeringens tillåtlighetsprövning av en gruppstation för vindkraft. Vidare fråga om tillstånd enligt förordnande till skydd...
MÖD 2010:9: Bortledande av grundvatten för byggande av den s.k. Citybanan (norra delen) ----- Miljööverdomstolen har i ansökningsmål om vattenverksamhet ansett att det har varit rättsligt möjligt och motiverat...
NJA 1993 s. 645: Om en arbetsplan fastställts enligt väglagen kan fastighetsdomstol inte med stöd av 4 § miljöskyddslagen förbjuda att vägen anläggs i den sträckning som anges i arbetsplanen.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation