lagen.nu

Testator

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Testator är beteckningen på den man som upprättat ett testamente.

Den kvinnliga motsvarigheten betecknas testatrix.

Ett könsneutralt ord är testamentsgivare.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Testator finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation