lagen.nu

Testamentstagare

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Den som mottar något på grund av ett testamente.

Testamentstagare delas upp i legatarier och universella testamentstagare.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation