lagen.nu

Testamentsgivare

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Den som skriver ett testamente.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation