lagen.nu

Testamentsexekutor

Ingen har skrivit en beskrivning av "Testamentsexekutor" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Testamentsexekutor finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1988 s. 594: Av arvlåtare i testamente utsedd testamentsexekutor har förordnats till boutredningsman trots att efterarvingar till arvlåtarens tidigare avlidna make motsatt sig detta. 19 kap 3 § ÄB.
NJA 2007 s. 410: Enbart den omständigheten att en testamentsexekutor biträtt även arvlåtarens sambo med upprättande av testamente har inte ansetts utgöra skäl mot att testamentsexekutorn förordnas som boutredningsman.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation