lagen.nu

Television

Ingen har skrivit en beskrivning av "Television" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Television finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1992 s. 306: Sedan Sveriges Television AB gjort en videoinspelning som delvis sänts i TV och en person som förekommit i inspelningen yrkat ansvar och skadestånd mot bolaget på grund av grovt förtal, har personen...
NJA 1996 s. 354: Sveriges Television AB har ansetts skyldigt att utge skadestånd till en tonsättare för att en av honom tonsatt dikt framförts i television utan att han angetts som upphovsman till musiken. 3 § 1 st...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation