lagen.nu

Telekommunikation

Ingen har skrivit en beskrivning av "Telekommunikation" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Telekommunikation finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2003:125: Strandskyddsdispens för radiomast-----Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för strandskyddsdispens då ett pumphus, som enligt bolaget redan inskränkt allmänhetens tillträde, uppförts utan...
NJA 2013 s. 795: Att det finns alternativa upplåtelseformer hindrar i normalfallet inte ledningsrätt. Sådan rätt förutsätter inte heller att sökanden först har försökt komma överens med markägaren. Att ansökningen...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation