lagen.nu

Taxeringsår

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Taxeringsåret är det år då beskattningen sker. Under taxeringsår deklarareras föregående års (beskattningsåret) inkomster.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Taxeringsår finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation