lagen.nu

Tåg

Ingen har skrivit en beskrivning av "Tåg" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Tåg finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2005:12: Vitesföreläggande enligt miljöbalken avseende bullerbegränsande åtgärder -----Miljööverdomstolen (MÖD) fastställde miljödomstolens dom i vilken Banverket vid vite förelades att vidta...
MÖD 2013:25: Föreläggande att vidta försiktighetsåtgärder med anledning av lågfrekventbuller från stillastående tåg. ----- Mark- och miljööverdomstolen fann att bedömning av om buller vid vissa nivåer är en...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation