lagen.nu

Tätning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Tätning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Tätning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2003:100: Tillfälligt bortledande av grundvatten samt utsläppande av det bortledda grundvattnet m.m. vid utförande av järnvägstunnel-----Ett antal fastighetsägarna hade överklagat miljödomstolens dom och bl.a....
MÖD 2010:9: Bortledande av grundvatten för byggande av den s.k. Citybanan (norra delen) ----- Miljööverdomstolen har i ansökningsmål om vattenverksamhet ansett att det har varit rättsligt möjligt och motiverat...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation