lagen.nu

T

Ingen har skrivit en beskrivning av "T" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet T finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 2017 nr 50: Fråga om en kyrkvaktmästare haft upprepade tidsbegränsade anställningar eller om han varit tillsvidareanställd. Även fråga om det funnits saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist.
HFD 2016 ref. 1: Handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens juridiska ombud i en pågående rättsprocess har inte ansetts vara allmänna handlingar.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation